Kesätyöntekijöitä Pansio-Pernossa

Sää on jo syksyinen, mutta muistellaan vielä hieman kulunutta kesää ja kesätyöntekijöitä.

Tänä kesänä Pansio-Pernon alueella ahkeroi yhteensä yhdeksän TVT:n kausityöntekijää, jotka kaikki olivat TVT:n asukkaita. Jokaisella nuorella oli kuukauden pesti. Yhteensä hommia paiskittiin kolmen kuukauden ajan.

Idea kesätyöhankkeeseen saatiin, kun TVT:llä pohdittiin, miten yhtiö huomioi Turun kaupunginvaltuuston päätöksen panostaa lähiöiden kehittämiseen. Valtuusto oli valinnut ensimmäiseksi kohdealueeksi Pansio-Pernon.

TVT:n panostus Pansio-Pernon kehittämiseen on viime vuosina ollut merkittävä. Alueelta on peruskorjattu kaksi kerrostalokohdetta, Heinikonkatu 8 ja Tähkiönkatu 4. Lumikonkatu 2 C:n peruskorjaus on juuri alkamassa.

Yhtiö päätti jatkaa panostamista konkreettisiin parannuksiin, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä. Koska asukkaat tietävät puutteet parhaiten, Pansio-Pernon asukastoimikunnille lähetettiin keväällä pyyntö tehdä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä.   

Asukastoimikunnat esittivät toiveita laidasta laitaan. Kaikkia niitä ei ole mahdollista toteuttaa ja osan valmistelu vaatii aikaa. Toiveeseen parantaa alueen yleistä siisteyttä oli kuitenkin mahdollista vastata nopeasti.

Kesätyöhanke toteutettiin yhteistyössä Nuorten Työtuki ry:n kanssa. Yhdistys rekrytoi kesätyöntekijät ja ohjasi heidän työtään. Työkokemuksen lisäksi nuoret saivat luonnollisesti palkkaa ja työtodistuksen.

Kesätyöntekijät keskittyivät alueen yleiseen siistimiseen ja pieniin kunnostustöihin. Nuoret muun muassa kunnostivat leikkialueita ja aitoja sekä siistivät viheralueita. Reipas työtahti ja siisti työnjälki keräsivät kiitosta alueen asukkailta.
Syksy