TVT Logo
Kuva asunnosta sisältä

Tietosuoja

TVT Asunnot Oy (jäljempänä "TVT Asunnot") harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin.

TVT Asunnot kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. Suomen asiakastieto oy:n luottotietorekisteristä sekä väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

TVT Asunnot voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla (ks. Lisää www.tvt.fi/fi/kayttoehdot). Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tvt asuntojen ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuo-jasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen TVT Asunnot Oy, asiakaspalvelu, käsityöläiskatu 3, 20100 Turku. Tietoja pyydettäessä on ilmoitetetava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta. Ennen kuin voimme luovuttaa tietoja, pyytäjän on todennettava henkilöllisyytensä viranomaisten hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella (passi, henkilökortti, ajo-kortti).

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset: TVT Asunnot Oy, Asiakaspalvelu, Käsityöläiskatu 3, 20100 Turku.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta sähköpostitse osoitteeseen tvtasunnot@tvt.fi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriselosteet