TVT Logo
Olohuoneen sohvaryhmä asunnon sisällä

Saavutettavuusseloste

TVT Asuntojen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.tvt.fi ja on päivitetty 30.03.2023. Sivustolla olevien asuntojen data tulee integraationa Visma Tampuurin kautta. Tampuuri Oy vastaa itse omasta saavutettavuudestaan ja näitä sisältöjä koskevat saavutettavuuspalautteet suositellaan osoitettaviksi suoraan Visma Tampuuri Oy:lle

www.tvt.fi-verkkopalvelu on alun perin julkaistu nykyisessä muodossaan 13.4.2021.

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. TVT Asunnot Oy:n omistaa Turun kaupunki.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio: Nitro Group Oy.

TVT Asunnot Oy on sitoutunut saavutettavuuteen ja sen parantamiseen. Verkkopalvelun saavutettavuuden tilaa seurataan jatkuvasti ja palvelun saavutettavuutta arvioidaan säännöllisesti. Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

www.tvt.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota mm.

  • Värien käyttöön
  • Tekstien kontrastiin
  • Loogiseen rakenteeseen ja otsikointiin
  • Vaihtoehtoisiin kuvauksiin
  • Näppäimistöllä navigoimisen sujuvuuteen

Verkkopalvelussa on tarkoituksenmukaisesti vältetty käyttämästä esimerkiksi automaattisesti käynnistyviä videoita tai elementtejä. Sivusto ei myöskään sisällä esimerkiksi vilkkuvia elementtejä.

TVT:n verkkopalvelun saavutettavuuspuutteet

Puutteet: WCAG-kriteeristön kohta 1.1 Tekstivastineet

Seuraavissa puutteissa laki ei sovellu tai siitä seuraa kohtuutonta rasitetta.

Tavoitteena on korjata kaikki kohtuuttomaan rasitteeseen perustuvat tunnistetut saavutettavuuspuutteet vuoden 2024 aikana.

Verkkopalvelussa oleva ulkopuolisen (Esim. Visma Tampuuri) tahon tuottama sisältö, jota palveluntarjoaja ei rahoita, kehitä tai valvo, ei kuulu digipalvelulain vaatimusten piiriin.

Verkkopalvelussa on joitakin videoita, joista ei löydy tekstivastinetta tai video ei ole tekstitetty. Nämä videot esittelevät esimerkiksi asuinaluetta visuaalisesti tai ovat tarinallisia. Videoissa ei ole verkkosivun käytön, asiakassuhteen, asuntojen hakemisen tai sopimusten kannalta oleellista tietoa.

Verkkopalvelussa on myös joitakin puutteita kuvien vaihtoehtoisissa teksteissä.

TVT Asuntojen toimittama Kotimme-lehti sijaitsee numerosta 1/2022 alkaen digitaalisena näköislehtenä ulkoisessa Flipeco-verkkopalvelussa. Flipeco-verkkopalvelussa oleva näköislehti ei ole saavutettava lukuohjelmia hyödyntämällä. Käyttäjä voi kuitenkin ladata verkkopalvelusta näköislehden saavutettavassa muodossa pdf-tiedostona numerosta 1/2022 alkaen. Tärkeimmille asukaslehden artikkeleille numerosta 1/2022 alkaen löytyy tekstivastine TVT Asuntojen verkkosivustolta artikkelimuodossa.

Kotimme-lehden aiemmat numerot sijaitsevat digitaalisina näköislehtinä ulkoisessa Yumpu-verkkopalvelussa, joka ei ole saavutettava lukuohjelmia hyödyntämällä.

TVT Asuntojen vuosikertomukset löytyvät verkkopalvelusta ainoastaan PDF-tiedostona. Tieto ei-saavutettavasta sisällöstä on mahdollista saada ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme verkkopalvelun yhteydenottolomakkeella.

Osa ulkoisen toimittajan sisältöjen upotuksista, kuten video- ja karttaupotukset, eivät ole saavutettavia.

Saavutettavuusvaatimuksien ulkopuoliset sisällöt

Verkkopalvelussa on videoita, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Sivuston saavutettavuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Sivustoa kehitetään käyttäjäpalautteen perusteella sekä hyödyntämällä teknisiä työkaluja ja mittaustapoja mm.

  • Axe DevTools
  • Lighthouse
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Kerrothan, jos havaitset sivuston saavutettavuudessa puutteita. Otamme mielellämme vastaan saavutettavuuspalautteita, joiden perusteella kehitämme toimintaamme.

Jos verkkosivun käyttö aiheuttaa haasteita, TVT Asunnot tarjoaa asiakaspalvelua ja tukea myös sähköpostitse, puhelimitse tai asiointipisteessämme.

Puhelinnumero: 02 262 4111 Sähköpostiosoite: tvtasunnot@tvt.fi Asiointipisteemme: Käsityöläiskatu 3, 20100 Turku

Tätä saavutettavuusselostetta päivitetään säännöllisesti sitä mukaan, kun saavutettavuuspuutteita korjataan tai digitaalisia palveluita kehitetään.