TVT Logo
Havainnekuva Mäntymäestä

Moderni Mäntymäki

TVT Asuntojen uudet rakennukset tulevat olemaan moderneja, vähäeleisiä ja viihtyisiä. Asumisen laatu ja esteettömyys sekä asuinympäristön turvallisuus ja pihojen viihtyisyys paranevat. Yhteisöllisyyttä tuetaan asukkaiden käyttöön tarkoitetuilla monitoimitiloilla ja yhteisillä ulkotiloilla.

Muutokset alueella

Alueen uudisrakentaminen tapahtuu vaiheittain 10–15 vuoden aikavälillä. Kunnallissairaalantien reunalle kortteliin 9 rakennetaan kolme asuinrakennusta ja Toivolankadulle yksi tai kaksi asuinrakennusta. Kunnallissairaalantien reunalle kortteliin 17 rakennetaan viisi asuinrakennusta ja korttelin takaosaan puiston reunalle kolme kahdeksankerroksista asuinrakennusta ja yksi 12-kerroksinen asuinrakennus.

Ilmoitamme nykyasukkaillemme hyvissä ajoin, 6 kuukautta ennen, muuttotarpeesta. Tarjoamme uutta kotia vapaana olevista asunnoistamme ja avustamme muutossa, mikäli asukas päättää muuttaa tarjottuun asuntoon. Otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon myös asukkaiden toiveet tulevasta kodista.

Artikkelit

Toinen vaihe käyntiin

Mäntymäen alueen uudistuminen etenee. Uudistumisen toinen vaihe alkaa osoitteesta Kunnallissairaalantie 40 b.

Tarjolle lyhytaikaista asumista

Mäntymäen alueen uudistumisen ensimmäisessä vaiheessa tyhjentyvät talot osoitteissa Kunnallissairaalantie 38 ja 40 a. Vuokrasopimusten irtisanomisaikana taloista vapautuvia asuntoja voidaan vuokrata lyhytaikaiseen ...

Uusia koteja 2022

Mäntymäen alueen uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa 136 uutta kotia kolmeen taloon. Talot sijoittuisivat samalle alueelle kuin purettaviksi aiotut Kunnallissairaalantie 38 ja 40 ...

Mäntymäen uudistuminen käyntiin

Mäntymäen alueen uudistuminen on alkamassa. Ensimmäisessä vaiheessa asuintalot osoitteissa Kunnallissairaalantie 38 ja 40 a on tarkoitus purkaa. Niiden paikalle rakennetaan uusia koteja.

Asumistoivekysely: Kotitalon ulkonäöllä on merkitystä

Halusimme kyselyssä selvittää vastaajien näkemyksiä asunnon laatutekijöiden ja asuinrakennuksen ulkonäön merkityksestä.

Asumistoivekysely: Tilaa pyykkihuollolle

Wc- ja pesutilat vievät vain pienen osan huoneiston neliöistä, mutta neliöiden suunnittelussa onnistuminen on tilojen käytettävyyden kannalta olennaista. Saimme kyselyssä runsaasti kylpyhuoneisiin liittyviä ...

Asumistoivekysely: Järkeviä neliöitä

Mediassa puhutaan usein pienten asuntojen suuresta tarpeesta. TVT Asuntojen asumistoivekysely ei täysin tue tätä käsitystä.

Asumistoivekysely: Paikkoja polkupyörille

Liikkumisen helppous vaikuttaa paljon arkipäivien sujuvuuteen, joten kysyimme asumistoivekyselyssä vastaajien suosimista kulkutavoista ja liikkumiseen liittyvistä toiveista. Saimme erityisen paljon polkupyöriin ...

Asumistoivekysely: Parveketta arvostetaan

Kyselyn perusteella parveke on tärkeä osa kotia.

Asumistoivekysely: Keittiö jakaa mielipiteitä

Kyselyssä osa huoneiston tilaratkaisuihin liittyvistä kysymyksistä jakoi selkeästi mielipiteitä. Osasta vastaajat olivat hyvin yksimielisiä.

Suunnittelusta toteutukseen

Milloin ensimmäiset uudet kodit valmistuvat Mäntymäkeen, kiinnostaa sekä alueella asuvia että sinne muuttoa suunnittelevia. Alustavaa aikataulua esiteltiin asukastilaisuudessa, joka järjestettiin lokakuussa ...

Yksin, kaksin tai vaikka kolmin

Minkä kokoisia asuntoja Mäntymäkeen pitäisi rakentaa?

Uusia koteja kohtuulliseen hintaan

Millainen on kohtuuhintainen vuokrataso?

Sijainti, sijainti, sijainti

Millaista kodin sijaintia sinä arvostat?

Miksi Mäntymäen aluetta rakennetaan uudelleen?

Kuntotutkimuksen mukaan vanhojen kerrostalojen tekninen kunto on heikko ja talot painuvat. Osassa taloista on myös ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia.

Tehtyjen laskelmien ja selvitysten perusteella nykyisten rakennusten korjaaminen ei ole teknisesti eikä kustannustaloudellisesti mahdollista. Rakennusten vaatima korjausaste on jopa noin 80 %.

Rakennusten painuminen kasvattaa merkittävästi sekä peruskorjauksen riskejä että kustannuksia. Rakennuksista eivät pelkkien korjaustoimenpiteiden jälkeenkään vastaisi asumisen nykyvaatimuksia käytettävyydestä, sisäilmasta, energiatehokkuudesta ja esteettömyydestä.

Mäntymäen asuinalueen historia

TVT Asuntojen omistamat talot on aikoinaan rakennettu vastaukseksi sodan jälkeiseen asuntopulaan. Kunnallissairaalantien kaupunkikuvassa ovat näihin päiviin asti kohdanneet 1940- ja 60-luvuilla rakennetut, samansuuntaisissa riveissä seisovat talot sekä puukujanteet.

Mäntymäkeen muodostui aikanaan Turun ensimmäinen esikaupunkialue. Tästä tunnusmerkkeinä ovat esiteollinen rakennusajankohta, avoin rakennustapa sekä rakennusten ja luonnon läheinen suhde. (Rakennushistoriaselvitys 2017, Anniina Lehtokari.)

Uudistuksissa säilytetään rakennusten suhde luontoon ja avoin rakennustapa. Samalla turvataan Mäntymäen Harakkakallioiden ja Huvituksenpuiston kupeen omaleimainen 1940- ja 50-luvun puutarhakaupunkimiljöö. Suojelluksi kohteeksi on määrätty vuonna 1939 lastenkodiksi valmistunut rakennus, jota pidetään kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana.

Asemakaavan muutosehdotus vuodelta 1944. Mäntymäki I:en kerrostalot on asemoitu jo toteutuneeseen n. pohjois-etelä-suuntaan ja talousrakennukset ovat paikoillaan. Tontin koilliskulmassa olevien kahden rakennuksen sijasta paikalle rakennettiin vanhusten asuintalo 1960-luvulla. Mäntymäki II:en neljä rakennusta ovat kaavan lounaiskulmassa. Kaava: KLL

Julkisivu itään: Pääpiirustus N:o 6. Signeerannut Totti Sora ja piirtäjänä Sven Boström

Mäntymäki I:en ympäristö kuvattuna Sikaojanpuiston suunnalta vuosina 1957 ja 1958. Taaimpana kuvassa ovat juuri valmistuneet valmistuneet seitsenkerroksiset kerrostalot. Etualalla vasemmalla ”kaksurit” ja vasemmalle ”kolmurit”. Kuva: TMK

Mäntymäki I:en rakennukset E ja G ovat telineiden alla ja taustalla F näyttää jo ulkoapäin valmiilta. Kunnallissairaalantie kulkee kuvan etualalla. Kuva: TMK

Mäntymäki I ja II valmistuivat 1940-luvun lopulla ja muodostivat funktionalistista arkkitehtuuria edustavan kokonaisuuden Kunnallissairaalantien varteen. Kuvassa etualalla olevia kolmikerroksisia ei ole vielä maalattu. Kuva: TMK

Talousrakennus 2 sijaitsi rakennusten C ja D välissä. Rakennuksen sivussa näkyvät kolme sisäänkäyntiä sekä käymälöihin että tyhjennyskäytäviin. Päädyssä olivat muun muassa jätteenkeräyspisteet. Kuva: TMK

Turun Sanomat uutisoi Mäntymäki I:en peruskorjauksesta ja ensimmäisten talojen valmistumisesta vuonna 1978. Ylin kuva pihasta on vuodelta 1981. Kuva: TS

Sijainti kartalla

Alueen Mäntymäki sijainti kartalla