TVT Logo
Nuori nainen tekee töitä kannettavalla tietokoneella vuokra-asunnon keittiön pöydän ääressä

Henkilökohtainen palveluneuvonta

Ha­luam­me pa­ran­taa asia­kas­pal­ve­lum­me ta­voi­tet­ta­vuut­ta ja tar­jo­ta mah­dol­li­suu­den myös hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­lu­neu­von­taan toi­mis­tol­lam­me. Voit pyy­tää pal­ve­lu­neu­von­taa ohei­sel­la lo­mak­keel­la. Asia­kas­pal­ve­lum­me on si­nuun yh­tey­des­sä 2 työ­päi­vän ku­lues­sa ja va­raa si­nul­le tar­vit­taes­sa ta­paa­mi­sa­jan.

Palveluneuvojan ajanvarauslomake

Palveutarpeeni koskee
Yhteystiedot
Kerro palvelutarpeestasi lyhyesti

Otamme sinuun yhteyttä sopiaksemme palveluajankohdan kanssasi!