TVT Logo
Nuori nainen vuokra-asunnon sohvalla kännykkä kädessä

Asumisen tuet arjen apuna

Kela auttaa asumiskustannusten hoidossa erilaisilla asumisen tuilla. Ennen tuen hakemista kannattaakin tarkistaa, mikä on oikea tuki juuri sinulle tai perheellesi. Yleensä hakija voi saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Tuki ei ole automaattinen. Tuet on tarkoitettu nimenomaan vuokranmaksun tueksi, ei muihin menoihin. Tästä syystä on järkevää, että pyydät Kelaa maksamaan yleisen asumistuen suoraan vuokranantajalle, jolloin tuki menee oikeaan kohteeseen ja vuokranmaksukyky varmistuu. Muita tukia ei ole toistaiseksi mahdollista siirtää vuokranantajalle.

Yleinen asumistuki

Tuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoissa. Yleistä asumistu-kea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

Asumistuen määrään vaikuttavat seuraavat asiat:

  • henkilöluku
  • asunnon sijaintikunta
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja varallisuus

Jos saat asumistukea ja tilanteesi muuttuu, ilmoita asiasta heti Kelalle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi vuokran nousu tai lasku, tuloissa tapahtuvat muutokset tai samassa taloudessa kanssasi asuvien määrän muuttuminen. Kelan asumistukilaskurilla voit helposti tarkistaa, onko sinulla mahdollisuus saada yleistä asumis-tukea. Laskuri laskee myös mahdollisen tuen määrän.

Siirry asumistukilaskuriin

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa. Jos taloudessasi asuu lapsia tai muita henkilöitä kuin puolisosi, voit valita, haetko yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asumistukea.

Sotilasavustuksen asumisavustus

Sotilasavustus on tarkoitettu asevelvollisille. Asumisavustusta voidaan maksaa myös omaiselle.

Siirry lukemaan asumisen tuista