TVT Logo
Yhdenvertaista turvallista asumista

Tietoa vuokrasopimuspäivityksestä

TVT:llä on käynnissä vanhojen vuokrasopimusten yhdenmukaistaminen. Päivitämme vuokrasopimukset, koska vanhimmat sopimuksemme ovat kymmeniä vuosia vanhoja ja lainsäädäntö on aikojen kuluessa muuttunut. Vuokrasopimusten päivitys koskee ennen 1.10.2021 alkaneita sopimuksia.

Vuokrasopimusten päivitys etenee vaiheittain. Alueen asukkaille lähetetään postitse lisätietoja ja päivitetyt vuokrasopimukset allekirjoitettavaksi hyvissä ajoin ennen asuinalueen vuokrasopimusten päivitystä. Tälle sivulle on koottu vastauksia useimmiten kysyttyihin kysymyksiin.

Tiedotamme aikatauluista myös tällä sivulla. Tavoitteenamme on, että kaikki vuokrasopimukset ovat yhdenvertaisia vuonna 2024.

Mikäli et jostain syystä ole saanut vuokrasopimusta, olet kadottanut sen tai haluat muuten lisätietoja aiheesta, voit olla yhteydessä joko sähköpostilla sopimusinfo@tvt.fi tai puhelimitse 02 262 4888.

Keskeisimmät muutokset takaavat tasavertaisuuden

Pertti pohtii.

Vuokrankorotusehto löytyy sopimuksesta

 • Vuokrankorotuksen peruste on lain mukaan kirjattava sopimukseen.
 • Vuokrankorotuksia tehdään jatkossakin noudattaen kohtuuhintaisen asumisen periaatteita.
 • TVT:tä sitovat korkotukilainsäädäntö ja aravarajoituslaki. 
Pertti kammoksuu tupakanhajua.

Tupakointikielto asuntokohteissa

 • Tupakointi on kielletty kaikissa TVT:n asunnoissa, parvekkeilla, patioilla, asuntopihoilla ja talon yhteisissä tiloissa.
 • Tupakointi on jatkossa sallittu vain siihen erikseen määritellyillä paikoilla ja kiinteistön piha-alueen ulkoreunoilla. 
 • Tupakointikielto vastaa Suomen tupakkalain tavoitteita.

Vesi kulutuksen mukaan 

 • Vettä siirrytään mittaamaan kulutuksen mukaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Kulutusperusteiseen mittaukseen siirrytään niissä asuntokohteissa, joissa kulutusta voidaan mitata ja joihin on asennettu tai tullaan asentamaan mittauslaitteet. Tavallisesti mittauslaitteet asennetaan peruskorjauksen tai linjasaneerauksen yhteydessä.
 • Asukas pystyy itse vaikuttamaan asumiskustannuksiinsa käyttötottumuksillaan.
Pertti kantaa tavaroita.

Asunnosta poismuutto

 • Poismuuttoehtoja on vuokrasopimusuudistuksessa täydennetty sopimussakolla, jonka veloitamme, mikäli poismuuttosi viivästyy sovitusta.
 • Asunnon on oltava vuokranantajan käytettävissä ja kaikki avaimet palautettuna viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivänä klo 21.
 • Näin varmistamme, että uusi vuokralainen pääsee muuttamaan asuntoon sovitusti ja ilman turhaa huolta.

Näin vuokrasopimusten päivitys etenee

Vuokrasopimuspäivityksen käynnistyminen

Helmikuu 2024: Turun keskustan alue

Päivitetyt vuokrasopimukset tulevat voimaan aikaisintaan puolen vuoden kuluttua palautuspäivämäärästä.

Päivitetyt vuokrasopimukset ovat voimassa

1.7.2024: Vaala, Varissuo, Lauste ja Huhkola 1.12.2023: Halinen, Kohmo, Nummi, Pääskyvuori ja Räntämäki 1.6.2023: Harittu, Katariina, Kurjenmäki, Skanssi, Vasaramäki ja Luolavuori 1.12.2022: Härkämäki, Jyrkkälä, Pansio-Perno, Iso-Heikkilä ja Hirvensalo 1.9.2022: Jäkärlä, Kärsämäki, Länsinummi, Moisio, Runosmäki, Teräsrautela ja Yli-Maaria

Infograafi vuokrasopimuspäivitysten etenemisestä Turun keskustan alueella.

Palautuspisteet

Palauta allekirjoitetut sopimukset (2 kpl) palautuskuoressa 15.3.2024 mennessä:

 • TVT Asuntojen toimiston postilaatikkoon (os. Käsityöläiskatu 3, 20100 Turku)
 • Postitse, palautuskuoren postimaksu on maksettu.

Usein kysyttyä vuokrasopimusten päivityksestä

Olemme lisänneet käyttämäämme vuokrasopimukseen uusia ehtoja lukuisia kertoja TVT:n historiassa ja vanhimmat voimassa olevat sopimuksemme ovat kymmeniä vuosia vanhoja. Tässä ajassa asunnon vuokrausta koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja kaikkien sopimusten päivittäminen on tarpeellista, jotta ne vastaisivat nykylainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi yhtenäistämisen tavoitteena on asumisviihtyvyyden parantaminen yhteisten sääntöjen koskiessa kaikkia asukkaitamme.

Vuokrasopimusten päivittäminen tarkoittaa sitä, että kaikkia asukkaitamme koskevat samat ehdot. Yhdenvertaisilla ehdoilla pyrimme parantamaan asumisviihtyvyyttä ja -rauhaa kaikkien noudattaessa samoja sääntöjä. Esim. tupakointikielto on ollut TVT:n vuokrasopimuksissa jo vuodesta 2018 lukien, mutta sitä ennen tehdyissä sopimuksissa tupakointia ei ole kielletty. Asukkaat eivät siten ole olleet tasa-arvoisessa asemassa, eikä tupakointikiellon rikkomiseen puuttuminen ole ollut yksiselitteistä.

Vuokrasopimuksen päivitys ei itsessään tarkoita vuokran korottamista. Vuokrankorotukset tehdään jatkossakin noudattaen kohtuuhintaisen asumisen periaatteita.

Vuokrankorotusehdot on lain mukaan löydyttävä sopimuksesta. TVT käyttää kahta hieman erilaista vuokrankorotusehtoa, jotka erotetaan sopimuksessa toisistaan kirjaimilla A ja B. Voit tarkistaa vuokrasopimuksestasi ehdon tarkan sisällön ja sen kumpaa ehtoa sovelletaan sinun sopimuksessasi. Ehto valikoituu sen perusteella, että onko kotitalosi hankintaan, rakentamiseen tai perusparantamiseen saatu valtion tukemaa arava- tai korkotukilainaa vai ei. Ehto voi myös muuttua kesken sopimuskauden esim. siitä syystä, että valtion tukema laina on maksettu loppuun. Tällöin saat kotiisi postitse kirjallisen ilmoituksen, jossa kerromme vuokrankorotusperusteen muuttumisesta.

Tupakointi on sallittua erikseen merkityillä tupakkapaikoilla. Jos kotitalosi pihalla ei ole erillistä tupakkapaikkaa, voit tupakoida kiinteistön piha-alueen ulkorajoilla. Huolehdithan, että tupakansavu ei kulkeudu talon ilmanottoventtiilien kautta sisäilmaan ja kerääthän tupakantumpit roskikseen.

Veden kulutusperusteinen laskutus perustuu lakiin asuinhuoneistojen vuokrauksesta. Lain 27a § edellyttää veden laskutusta kulutuksen mukaan, jos kotitalossasi on huoneistokohtaiset vesimittarit. Huoneistokohtaisia vesimittareita asennetaan taloihin laajojen koko taloa koskevien remonttien yhteydessä ja niistä tiedotetaan vähintään 6 kuukautta ennen remontin alkamista.

Haluamme veden kulutusta koskevan sopimusehdon päivityksellä viestiä asukkaille lakimuutoksesta, joka tuli voimaan vuonna 2020. Lakimuutos velvoittaa vuokralaista ja vuokranantajaa joka tapauksessa ilman sopimuspäivitystäkin. Kulutusperusteinen vesilaskutus edellyttää huoneistokohtaisia vesimittareita, joita asennamme asuintalo kerrallaan peruskorjausten yhteydessä. Lakimuutoksen tavoitteena on saada kaikki asunnot kulutusperusteisen vesilaskutuksen piiriin, mutta arviomme mukaan tavoitteen saavuttamiseksi on varattava aikaa kymmeniä vuosia. Tiedotamme mahdollisesta muutoksesta vesilaskutukseen aina hyvissä ajoin etukäteen.

Asennamme huoneistokohtaisia vesimittareita peruskorjausten tai isojen remonttien yhteydessä. Tyypillinen esimerkki tästä on linjasaneeraus, jonka yhteydessä uusimme myös kylpyhuoneet. Tällaisten remonttien yhteydessä vuokra lasketaan aina uudestaan, koska asumisen taso nousee remontin myötä. Huolehdimme remontin jälkeen siitä, että asumisen kokonaiskustannus on edelleen kohtuullinen tavanomaisella vedenkulutuksella laskettuna. Tiedotamme tulevista remonteista hyvissä ajoin etukäteen.

Etenemme alue ja talo kerrallaan. Vuokrasopimuksia on paljon, joten olemme arvioineet koko sopimuskannan päivitykseen menevän noin kaksi vuotta. Tavoitteenamme on, että päivitystyö on valmis vuoden 2023 loppuun mennessä. Tiedotamme asiasta hyvissä ajoin etukäteen.

Saat kotiisi valmiiksi täytetyt vuokrasopimukset (2 kpl). Sinun tulee allekirjoittaa ja palauttaa molemmat sopimukset määräajan puitteissa TVT:lle. Määräajan ja tarkemman palautusohjeen löydät sopimusten mukana tulevasta saatekirjeestä.

Olethan yhteydessä vuokravalvonta@tvt.fi, niin päivitämme talonkirjat vastaamaan nykyhetkeä ja lähetämme sinulle uudet sopimukset oikeilla nimillä varustettuna.

Talonkirjapäivitys kannattaa tehdä erityisesti siksi, että vesimaksut veloitetaan oikein perustein. Lisäksi avainten unohtuessa huoltomies voi päästää asuntoon sisälle vain ne henkilöt, jotka on merkitty talonkirjaan asukkaiksi.

Olethan yhteydessä sopimusinfo@tvt.fi, jos allekirjoitus myöhästyy asetetusta päivämäärästä ja toimita sopimus allekirjoitettuna viipymättä TVT:lle.

Olethan yhteydessä sopimusinfo@tvt.fi, niin toimitamme sinulle heti uuden sopimuksen allekirjoitettavaksi.

Päivityksen tavoitteena on sopimusten yhdenvertaistaminen, joka ei toteudu, jos kaikki eivät sitoudu yhteisiin sääntöihin. Näin ollen kaikkien vuokralaisten on allekirjoitettava sopimus. Jos emme saa allekirjoitettua sopimusta takaisin asetettuun määräpäivään mennessä, on mahdollista, että joudumme ryhtymään oikeudellisiin toimiin irtisanoaksemme sopimuksen.

Jos vuokrasopimuksesi alkamisajankohta on 1.10.2021 tai sen jälkeen, sopimuksessasi on jo päivitetyt sopimusehdot. Sinun ei siinä tapauksessa tarvitse tehdä mitään, ellei sitä erikseen pyydetä.

Pertta ja naapuri.