TVT Logo
Henkilö laittaa sähköautoa lataukseen.

Kevytajoneuvojen latauspisteitä Mäntymäkeen

Kevytajoneuvojen eli sähköpolkupyörien ja -potkulautojen latausmahdollisuudet parantuivat Mäntymäessä EU:n rahoittaman USER-CHI-hankkeen avulla.

– Asensimme Kunnallissairaalantie 36:n pihalle kaikkien alueen asukkaiden ja muiden liikkujien vapaaseen käyttöön INSOC-latauslaitteen. Laitteessa voi ladata esimerkiksi sähköpolkupyöriä ja -potkulautoja, kertoo kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki.

Lisäksi Kunnallissairaalantie 36:n sisätiloihin on asennettu asukkaiden käyttöön latauskaappi, jossa voi paloturvallisesti ladata sähköpyörien akkuja. Pyörästä irrotetun akun voi ladata lokerossa, joten mahdolliset vikatilanteet eivät aiheuta palovaaraa ympäristöön. Rakennuksen pyörävarastossa on myös oma alue sähköisille senioriskoottereille. Senioriskootterin latausalue on suunniteltu yhteistyössä Turun kaupungin esteettömyysraadin kanssa.

Latauslaitteiden sähkö aurinkosähköstä

Kunnallissairaalantie 36:n katolle asennettiin aurinkosähköjärjestelmä, jonka tuottama sähkö käytetään latauslaitteiden sähkönkulutuksen kattamiseen ja rakennuksen muun kiinteistösähkön tarpeeseen.

– Aurinkosähköjärjestelmässä on myös akusto, jolla varmistetaan, että aurinkosähköjärjestelmän tuotosta mahdollisimman suuri osa saadaan hyödynnettyä rakennuksessa, mainitsee Lähdemäki.

Sähkökäyttöinen mopo sille varatulla paikalla pyörävarastossa.

Sähköautojen latauspisteiden verkostoa suunnitellaan

– Haluamme tarjota asukkaillemme heidän tarvitsemiaan palveluja. Henkilöautokannan sähköistyessä lisääntyy myös autojen sähkölatauspaikkojen tarve, Lähdemäki kertoo. Latauspisteet tulevat lisääntymään myös rakentamista koskevan lainsäädännön avulla. – Olemme aloittaneet USER-CHI-hankkeessa kehitetyn Click-työkalun käytön sähköautojen latauspisteiden sijoittelun suunnittelussa.

Latauspisteiden verkoston suunnittelu on osa TVT:n täyssähkö- ja hybridiautojen lataukseen liittyvää kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman toteutus aloitetaan vuoden 2024 aikana. TVT:llä on 233 pysäköintialuetta, joissa on yli 7 000 pysäköintipaikkaa.

Sähköpolkupyörän akkujen latauspiste.

USER-CHI-hanke

Suomesta hankkeeseen osallistuivat Turun kaupunki, Turku Energia ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus ja TVT Asunnot. EU:n rahoittamalla hankkeella kehitettiin sähköistä liikkumista kaupunkiympäristössä. Hankkeeseen osallistuivat Turun kaupungin lisäksi Barcelona, Berliini, Budapest, Rooma, Firenze ja Murcia.

TVT mukana Turun ilmastokaupunkisopimuksessa

TVT Asunnot on sitoutunut Turun ilmastokaupunkisopimukseen ja Turun tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä sekä edistämään Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missiota.

Turku pyrkii kaupunkistrategiansa mukaisesti olemaan yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista. Alueen yritykset, yhteisöt ja asukkaat ovat vahvasti mukana ilmasto-, luonto-, ja kiertotalousratkaisujen luomisessa ja toteuttamisessa. Turun ilmastotyö vahvistaa kiertotaloutta ja edistää vihreää siirtymää.

Turun ilmastotyön kumppanina TVT mm.

  • pyrkii kehittämään toimintaansa hiilineutraaliksi
  • pyrkii kehittämään työmaansa hiilineutraaleiksi vuoteen 2029 mennessä
  • pyrkii kehittämään asukkaidensa kestävän liikkumisen ratkaisuja
  • osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttamalla Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti
  • pyrkii tavoitteisiin Vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimuksen (VAETS) mukaisin toimenpitein.

Artikkeli on julkaistu Kotimme 1/2024 -lehdessä.