TVT Logo
Korjausrakentamista Rauhankadulla.

Vastuullista kiinteistö- ja asuntokannan hallintaa

TVT:llä on 12 000 erilaista ja eri aikoina rakennettua asuntoa. Eri laajuisia huoneistokorjauksia sekä kiinteistöjen peruskorjauksia ja -parannuksia tehdään runsaasti vuosittain, ja osa niistä näkyy myös asukkaiden arjessa.

Suurin osa huoneistokorjauksista tehdään muuttojen välissä tyhjiin asuntoihin, mutta noin 10–20 prosenttia huoneistoremonteista tehdään asumisen aikana. Laajoissa perusparannuksissa asukkaat voivat joutua muuttamaan pois. – Vastuullisena ja pitkäjänteisenä kiinteistönomistajana mietimme yksittäisten talojen elinkaaren lisäksi myös TVT Asuntojen koko kiinteistökannan kehitystä. Hallitsemme kiinteistö- ja asuntokantaamme niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin nykyisten ja tulevien asukkaidemme tarpeita, toiveita ja mahdollisuuksia sekä yhteiskunnan tavoitteita, kertoo kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki.

Korjausrakentamisen työmaa käynnissä Rauhankadulla.

Vuokrantasauksella edistetään kohtuullista vuokratasoa

Rakennukset eivät ole ikuisia. Jokainen rakennus tulee 40–50 vuoden välein kuntoon, jossa sen tulevaisuudesta täytyy tehdä päätös. Vuosittain 200–300 asukkaan vuokrasopimus irtisanotaan perusparannuksen tai joskus myös kiinteistöstä luopumisen vuoksi.

Kiinteistön kunnon muutoksia seurataan jatkuvasti. Erilaisten korjausvaihtoehtojen selvittäminen saatetaan aloittaa jo hyvissä ajoin, mutta päätös kiinteistön tulevaisuudesta syntyy vasta, kun kustannukset ja rahoitus ovat selvillä.

Korjausinvestoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla. Korkotukilainoilla ja aiemmilla Arava-lainoilla rahoitetuissa taloissa tulee periä rajoitusajan omakustannusvuokraa.

Omakustannusvuokran määrittämisessä voidaan tehdä vuokrantasausta korkotuki- tai Arava-lainalla rahoitettujen talojen kesken. Tällä tavoin edistetään kohtuullista vuokratasoa koko rajoitusten alaisessa asuntokannassa.

Jos kiinteistön ylläpitokustannukset ja suunnitellun peruskorjauksen hinta kohoavat niin korkeaksi, ettei kohtuuhintaisuus enää toteutuisi, voimme joutua luopumaan kohteesta.

Korjausrakentamista Rauhankadun asuntokohteessa.

Huolehdimme asukkaistamme

Kun päätös kiinteistön kohtalosta on tehty, tiedotetaan asiasta heti asukkaille. Jos vuokrasopimukset joudutaan irtisanomaan kohteen perusparannuksen tai siitä luopumisen vuoksi, TVT kertoo päätöksestä ensimmäiseksi asukkaille.

Vuokranantajan on irtisanottava vuokrasopimus pääsääntöisesti kuusi kuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. TVT pyrkii kertomaan irtisanomisista vähintään kahdeksan kuukautta ennakkoon.

Asukkaille tarjotaan irtisanomisajan kuluessa uutta kotia TVT:n muusta asuntokannasta ja ohjataan uuden asunnon hakemiseen. – Vakiintuneen toimintatapamme mukaan huolehdimme asukkaistamme laajemmin, mitä laki vuokranantajalta edellyttää. Avustamme muutossa tarjoamalla muuttolaatikoita ja -kuljetuksen veloituksetta. Asukkaat voivat esittää toiveensa paluusta aiempaan asuinkohteeseen, mutta sitä ei voida taata, kertoo asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalo.

TEKSTI: Merja Mäkelä KUVAT: Janette Merisaari