TVT Logo
TVT:n toimitusjohtaja Teppo Forss.

Toimitusjohtaja Teppo Forssin pääkirjoitus

TVT Asunnot toteuttaa toimialueellaan valtakunnallista ja alueellista asuntopolitiikkaa. Kohtuuhintainen asuminen edistää työvoiman liikkuvuutta, työllisyyttä ja talouskasvua.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset turvattava

TVT Asunnot toteuttaa toimialueellaan valtakunnallista ja alueellista asuntopolitiikkaa. Millaista asuntopolitiikkaa tuleva hallitus ajaa, selviää hallitusohjelmaneuvotteluissa. Haluan tässä nostaa esiin muutamia keskeisiä Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n hallitusohjelmatavoitteita.

Kohtuuhintainen asuminen edistää työvoiman liikkuvuutta, työllisyyttä ja talouskasvua. Ne luovat Suomeen kasvua ja menestystä. Siksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset on turvattava. Pitkän korkotukijärjestelmän uudistamista tulee jatkaa. Valtion tukea tulee lisätä korkotuen tasoa parantamalla ja muuttamalla omavastuukoron määräytymistä niin, että se seuraa automaattisesti korkotason muutoksia.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksissa ARA-asuntotuotannolle asetetut tavoitteet ovat tähän mennessä jääneet toteutumatta ja siksi sopimuksia tulee kehittää sitovammiksi. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus MAL-sopimusalueilla tulee nostaa 40 prosenttiin. MAL-sopimuksiin liittyvä ARA-uudistuotannon käynnistysavustus ja kunnallistekniikka-avustus tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.

Rakentaminen ja rakennukset vastaavat yli kolmanneksesta kasvihuonekaasupäästöjä. EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista. Muutos pitää toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin, että kenenkään asuminen ei kallistu kohtuuttomasti. ARA-kiinteistöjen peruskorjauksiin pitää luoda uusi peruskorjausavustusmalli. Avustuksen suuruus tulisi sitoa rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.

Eduskunta hyväksyi viime vuonna asuntopoliittisen kehittämisohjelman vuosille 2021–2028. Vaikka hallitukset vaihtuvat, asuntopolitiikassa kaivataan pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Siksi laaja-alainen eri politiikan lohkot huomioiva kehittämisohjelma tulisi päivittää hallituskauden aikana.

Teppo Forss toimitusjohtaja