TVT Logo
Arjessa kuluu vettä ja energiaa. Tiskipöydän vieressä kahden ihmisen kädet.

Asumiskustannusten nousu vaikuttaa myös vuokriin

Lokakuun 10. päivänä pidetyssä talousarvioillassa asukasneuvostoille kerrottiin asumisen kustannusten kasvusta, talouden haasteista ja talousarviolaadinnan perusteista. Talousarvioesityksessä esitettiin yhtiötasolla 4,5 %:n vuokrantarkistusta.

Vuokratalojen yhteishallinnon mukaisesti asukastoimikunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta 11.11.2022 mennessä. Mahdollisten vuokrantarkistustenkin jälkeen asuminen TVT:llä on edelleen tilanteeseen nähden kohtuuhintaista.

Miksi vuokrantarkistustarve?

– Inflaatio on ollut korkea. Kiinteistöjen ylläpitoindeksi on perinteisesti noussut enemmän. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,1 % vuodessa. Ylläpitoindeksi pitää sisällään kaikki kiinteistön ylläpitoon liittyvät kuluerät, jotka kaikki ovat nyt nousseet. Yhtenä esimerkkinä kiinteistöhuolto ja siivous, joissa palkkakustannukset nousevat työehtosopimuksen myötä merkittävästi. Lisäksi kohonneet polttoaine- kustannukset vaikuttavat suoraan etenkin kiinteistönhuoltoon ja ulkoalueiden hoitoon, kertoo kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki.

Lämpö on suurin kuluerä vuokrassa

Lämpö on suurin vuokrassa näkyvä yksittäinen kuluerä. Kaukolämmön hinta nousi syksyllä 23 %. Samoin on noussut sähkön hinta, joskaan ei aivan yhtä paljon kuin markkinahinta. TVT on saanut ostettua kiinteistösähköä ammattimaisesti niin, että siitä on hyötyä asukkaallekin. Sähköstä 1/3 on kiinteistösähköä ja 2/3 asukkaan omaa käyttöä. Omaan sähkölaskuunsa jokainen voi vaikuttaa omilla käyttötottumuksillaan.

Kiinteistösähkön osuus vuokrassa johtuu välttämättömien laitteiden toiminnasta. Sähköä tarvitaan, jotta laitteet toimivat ja talo pysyy lämpimänä. Kiinteistösähköön kuuluu valaistus ja yhteissaunojen sähkö. – Talousveden hinta ja jäteveden käyttömaksu eivät oletettavasti muutu merkittävästi, mutta lämpimän veden hintaa joudutaan todennäköisesti korottamaan 9:stä 10 euroon kuutiolta. Lämpimän veden käyttöä olisi hyvä saada vähennettyä esimerkiksi suihkuaikaa lyhentämällä, sanoo Lähdemäki.

Nuori pariskunta keittiön kaappien edessä.

Lämpö on suurin kuluerä vuokrassa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on pyytänyt varautumaan sähköpulatilanteeseen. – Tilanne on vakava, ja meidän pitää varautua myös sähkökatkoihin. Saatamme joutua tilanteisiin, joissa laitteet kotona ja kiinteistössä sammuvat, ja esimerkiksi hissin käyttöä tulee rajoittaa mahdollisten sähkökatkojen aikana, Lähdemäki arvioi. TVT tekee kiinteistön omistajana kaikki mahdolliset energiansäästötoimenpiteet, joita ovat mm. kiinteistökohtainen älykäs lämmönsäätö, valaistuksen ajastukset ja porraskäytävien lämpötilojen alentaminen, mutta jokainen asukas voi myös vaikuttaa sähkön riittävyyteen. – Jokainen voi omilla valinnoillaan pienentää sähkökatkojen riskiä esim. vähentämällä sähkönkulutustaan kulutushuippuaikoina eli klo 8–10 ja klo 16–18, Lähdemäki neuvoo.

TEKSTI Merja Mäkelä KUVA TVT Asunnot Artikkeli on julkaistu Kotimme-lehdessä 2/2022.