TVT Logo
TVT Asuntojen toimitusjohtaja Teppo Forss

Turvallista asumista epävarmoina aikoina

TVT Asuntojen toimitusjohtajan terveiset lehden pääkirjoituksessa.

Kuluneen vuoden aikana polttoaineiden, sähkön ja lämmön hinnannousu on aiheuttanut voimakasta kustannusten nousua. Huomaamme sen niin ruokaostoksilla kuin bensa-asemalla. Nousu vaikuttaa myös kiinteistön ylläpidon kustannuksiin kuten kiinteistönhoitoon, korjauksiin ja jätehuoltoon.

Me TVT Asunnoilla olemme jo pitkään tehneet hyvää työtä veden ja lämmön säästämiseksi. Olemme myös panostaneet jätteiden lajitteluun. Kun kustannukset nousevat, kaikki tämä työ on entistä merkityksellisempää. Kiitos tähän mennessä tehdystä työstä kuuluu sinulle TVT:n kodissa asuva. Jatketaan tätä hyvää työtä edelleen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että nollakorkojen aika on ohi. Korkotason nousu näkyy jollain aikavälillä myös TVT Asunnoilla, vaikka ARA-lainoissa on tukielementti, joka hidastaa tai jopa estää korkojen täysimääräisen siirtymisen vuokriin.

Korkotason noustessa on tärkeää huolehtia, että lainoja lyhennetään riittävästi. Kun yhtiön talous on vahva, voimme toteuttaa investointeja ja tarjota vuokralaisillemme kestävää ja vakaasti kehittyvää vuokratasoa. Ulkopuolisen selvityksen mukaan TVT Asuntojen vuokrat ovat noin 25 prosenttia alle keskimääräisten hintojen. Se on monen kotitalouden kukkarolle sopiva taso.

Kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen lisää paineita tarkistaa palkkoja ja arvioida keskeisten sosiaaliturvaetuuksien tasoa. Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuihin on tänä vuonna jo tehty maksukyvyn turvaamiseksi ylimääräinen 3,5 prosentin indeksikorotus. Taitettu indeksi huolehtii, että myös työeläkkeiden tarkistuksissa huomioidaan hintatason muutos.

Tulevaan vuoteen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Emme tiedä, miten pitkään kustannukset jatkavat nousuaan. Yhtä vaikeaa on arvioida, riittävätkö kotitalouksien tulot nouseviin elinkustannuksiin. Voimmeko päätyä poikkeusoloihin, joissa sähkön- ja lämmönjakelua rajoitetaan. Epävarmuudesta huolimatta me TVT Asunnoilla varaudumme erilaisiin tilanteisiin ja pyrimme välttämään asumisen laatuun ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia tekijöitä.

TEPPO FORSS toimitusjohtaja