TVT Logo
Talotekniikka- ja energia-asiantuntija Pauli Piekkari.

Energiatehokkuudella kohti pienempiä kustannuksia

Tilanne energiamarkkinoilla on poikkeuksellinen. Energiakustannusten nousu on ollut niin merkittävää, että se heijastuu suoraan myös TVT Asuntojen toimintaan. Jotta tavoitteemme kohtuuhintaisesta asumisesta toteutuisi myös tulevaisuudessa, joudumme miettimään entistä tarkemmin energiavalintojamme ja keinojamme energiatehokkuuden parantamiseksi asuntokohteissamme.

Energia-asiat ovat toki olleet meilläkin pinnalla jo pitkään. Viime vuosina öljylämmityksistä on pääosin luovuttu ja maalämpöjärjestelmiä on rakennettu lisää. Lämmitystapamuutoksilla on pyritty eroon fossiilisista energialähteistä. Energianhintojen yllättävän raju nouseminen toi kuitenkin energia-asioiden tärkeyden kerralla vielä konkreettisemmin esiin. Kyse on entistä vahvemmin muustakin kuin päästövähennyksistä ja ilmastotalkoista.

patterin termostaatti

Etävalvonnalla nopea reagointi vikatilanteissa

Tässä tilanteessa olennaisinta on energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuuden osalta yksi merkittävimpiä toimiamme on viime vuosina ollut etävalvonnan lisääminen asuntokannassamme.

Lämmönjakohuoneiden etävalvonnalla vikatilanteiden havaitseminen ja niihin reagointi nopeutuu merkittäväsi. Tämä näkyy energia- ja kustannussäästöjen lisäksi myös asumismukavuuden paranemisena.

Ensimmäinen viesti vikatilanteesta ei enää ole asukkaan ilmoitus liian kylmästä tai kuumasta asunnosta, vaan vika ehditään useimmiten korjaamaan jo ennen kuin asukas sen havaitsee. Myös asuinhuoneistojen olosuhdemittauksia on otettu laajasti käyttöön. Tämä mahdollistaa älykkäämmät säätöratkaisut lämmitykselle ja nopeamman reagoinnin poikkeamiin. Esimerkiksi tyhjillään olevassa asunnossa auki jäänyttä parvekkeen ovea on vaikea havaita ilman huoneistokohtaisia olosuhdemittauksia. Samoin lämmitysverkoston vikatilanteita on helpompi paikantaa ja analysoida, kun jokaisen asunnon lämpötilatieto on käytössä.

Etävalvonnan ja huoneistojen olosuhdemittausten tavoitteena on pitää asumisolosuhteet mahdollisimman tasaisina. Uudet säätöratkaisut oppivat rakennuksen lämpötilakäyttäytymisen huoneistomittauksia seuraamalla ja hyödyntävät mm. sääennustetta rakennuksen lämpötilan entistä tarkemmassa säädössä. Samalla näiden kohteiden energiatehokkuus paranee, kun ylilämmitys ja muut vikatilanteet vähenevät.

Tavoitteenamme on ottaa loputkin asuinrakennuskohteemme etävalvonnan, olosuhdemittausten ja älykkäämmän säädön piiriin. Näin säästämme ilmastoa ja pienennämme energiakustannuksiamme.

TEKSTI Pauli Piekkari, talotekniikka- ja energia-asiantuntija KUVA Janette Merisaari Artikkeli on julkaistu Kotimme-lehdessä 2/2022.