TVT Logo

Vaikuta asuinalueesi kehittymiseen

Omaan asuinalueeseensa voi vaikuttaa eri tavoin. Yksi hyvä tapa tulla kuulluksi on jakaa kehitysideansa ja osallistua Turun kaupungin järjestämiin aluefoorumeihin. Toinen tapa on hyödyntää oman asuinalueensa yhteisöllisiä tiloja ja osallistua tai jopa järjestää siellä toimintaa.

Turun kaupungin kaikille avoimet aluefoorumit kokoavat yhteen kaupunkilaisia, alueen toimijoita, sidosryhmiä ja kaupungin työntekijöitä keskustelemaan alueen asioista. Ennen aluefoorumia asukkaat voivat esittää kysymyksiä Kerro kantasi -palvelussa ja kertoa mitä asioita he toivovat aluefoorumissa käsiteltävän.

– Aluefoorumiin voi osallistua kuka vain. Se järjestetään kerran puolessa vuodessa jokaisella suuralueella, joita ovat Runosmäki-Raunistula, Pansio-Jyrkkälä, Hirvensalo-Kakskerta, Nummi-Halinen, Varissuo-Lauste, Maaria–Paattinen, Länsikeskus ja Skanssi-Uittamo. Koronan takia aluefoorumit on nyt järjestetty verkossa, mutta toivon, että voimme taas pian järjestää kokoukset sekä kasvokkain että verkossa, kertoo Turun kaupungin aluetyökehittäjä Katri Arnivaara.

– Tieto käsitellyistä asioista ja niiden edistämisestä tulee nähtäväksi Kerro kantasi -palveluun. Näin asukkaat tietävät, missä eri ehdotusten suhteen mennään. Jos jotain asiaa ei voida edistää, myös siihen vastataan.

Aluetoiminnan saavutuksia

Aluetoiminnan saavutukset voivat olla hyvinkin monipuolisia. Arnivaara nostaa esimerkit Lausteelta ja Pansio-Pernosta.

– Lausteen lähiötupa lähti aluefoorumissa esitetystä toiveesta. Kyseessä on yhteisöllinen tila, jossa eri kulttuurit kohtaavat erilaisissa tilaisuuksissa ja toiminnassa.

– Pansio-Pernossa sijaitsevan lentomajakan valotaideteos sekä uimalaituri ovat myös saaneet alkunsa aluetoiminnan kautta. I love Perno-Pansio -teemalla on toteutettu rintanappeja ja kasseja, joita koristaa asukkaan suunnittelema logo. Lisäksi alueen historiasta on toteutettu kirjastoissa kiertänyt valokuvanäyttely, jossa asiaan perehtynyt asukas kävi puhumassa.

Uusi aluetoiminnan saavutus Pansio-Pernossa on Lumikonkadun Metsäolkkari. Asukkaat voivat vaikuttaa siihen, mitä toimintaa Metsäolkkariin tulee Tietu ry:n toiminnan ohella.

– Metsäolkkarin halutaan palvelevan mahdollisimman monia. Asukkaat voisivatkin miettiä, mikä palvelisi siellä heitä, toisi ihmisiä yhteen sekä vähentäisi yksinäisyyden tunnetta. Erityisen hienoa on, kun asukas löytää itsestään voimavaroja, joita haluaa jakaa muille. Hyviä esimerkkejä ovat tarjoutuminen opastamaan ikäihmisiä tietokoneen käytössä tai sauvakävelyretkien vetäminen!

Asukkaiden toiveet ilmoille

Arnivaara kannustaa asukkaita osallistumaan aktiivisesti oman asuinalueensa kehittämiseen ja hyödyntämään Kerro kantasi -palvelua.

– Kaikilla alueilla toiminnan ytimessä ovat asukkaista lähteneet toiveet. Usein on koettu, että pitäisi olla sellainen paikka, jonne voi vaan mennä oleskelemaan toisten kanssa. Yhteisöllisyydelle, toisten kanssa tekemiselle ja keskustelulle on selkeä tarve.

Aluefoorumien ajankohdat ja alueiden omat Facebook-ryhmät: www.turku.fi/aluetyo

Kerro mielipiteesi alueesi asioista: kerrokantasi.turku.fi

Kohti päihteetöntä elämää

Palvelut ja vertaistuki lähellä

Päihteet, mielenterveysongelmat, yksinäisyys... esimerkiksi näihin elämän haasteisiin tarjotaan tukea alueellisesti. Palvelut halutaan tuoda lähelle, jotta niihin on matalampi kynnys tarttua. Nummen Korttelitupa ja Pansio-Pernon uusi Metsäolkkari vastaavat tarpeeseen.

Päihdejärjestö Tietu Ry on toiminut Turun alueella jo kaksikymmentä vuotta. Asiakkaina on pääosin eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia päihderiippuvaisia ja päihdehaitoista kärsiviä ihmisiä.

– Toiminnassamme on mukana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ihmisiä, joilla on oma toipumiskokemus. Toimintamme perustuu vahvasti vertaistukeen. Tarjoamme sekä yksilöapua että vertaisryhmätoimintaa. Meille voi varata ajan tai astua sisään Korttelitupaan ja Metsäolkkariin, josta ohjaamme eteenpäin avun tarpeen mukaan. Tärkeänä osana toimintaamme ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt, kertoo toiminnanjohtaja ja vapaaehtoistyön koordinaattori Mikko Ahola Tietu Ry:stä.

Toiminta on hyvin moniulotteista. Yksi vertaistuen ja yhdessä tekemisen yhdistävä esimerkki on päihteetön jalkapallotoiminta. Tietu on mukana asunnottomien jalkapallotoiminnassa ja asiakkaat muodostavatkin siinä yhden Suomen paikallisjoukkueista.

Oma tupa, oma olkkari

Korttelitupatoiminta lähti käyntiin vuonna 2015 Turun kaupungin ja Tietun yhteisprojektina. Tavoitteena oli tarjota läheltä löytyvä tukiyhteisö henkilöille, joilla on ongelmia päihteisiin tai mielenterveyteen liittyen. Näin syntyi Turun ensimmäinen korttelitupa Nummeen Töykkälänkadulle.

– Järjestöt pitävät toimintaa yllä ja ohjaavat kävijät oikeiden palvelujen pariin ja vertaistukiryhmiin. On tärkeää, etteivät ihmiset jää palveluiden ulkopuolelle. Töykkälänkadulla asiakaskäyntejä on vuodessa jopa 3500. Yhteisötilaa on jouduttu koronan takia pitämään kiinni, mutta yksilöasiakkaiden palvelu on jatkunut normaalisti, Ahola sanoo.

Pansio-Pernoon, Lumikonkatu 4:ään, vanhan kaupan tiloihin on avautumassa Metsäolkkari heti koronan helpottaessa. Metsäolkkarissa on tarkoitus järjestää Tietun toiminnan ohella myös alueellista asukastoimintaa.

– Turkulaiset saivat äänestää erilaisia alueellisia hankkeita ja sitä kautta Metsäolkkari saatiin toteutettua. Metsäolkkarissa tarjotaan arkipäivisin matalan kynnyksen toimintaa. Se on korttelitupaa vastaava kohtaamispaikka, josta saa vertaistukea ja palveluohjausta esimerkiksi liittyen päihde- ja mielenterveyskuntoutukseen, tukien hakemiseen tai työllistymiseen. Palvelut viedään ihmisten luo, jolloin ne ovat helpommin avuntarvitsijoiden saatavilla.

Näkyviä vaikutuksia

Aluetoiminnasta saatu palaute on ollut äärimmäisen positiivista ja vaikutukset silmin nähtävissä.

– Henkilökuntamme saa jatkuvasti palautetta. Tässä toiminnassa tullaan tutuiksi ja tiedetään mitä ihmisten elämässä tapahtuu. Asukkailta saadun positiivisen palautteen mukaan läsnäolomme on selvästi rauhoittanut aluetta.

– Olemme onnistuneet tekemään palvelupolun saavutettavammaksi ja pystyneet vaikuttamaan todella paljon yksinäisyyteen. Toiminnan ansiosta päihdehaittoja on saatu vähennettyä ja mielenterveyteen on vaikutettu positiivisesti. On kaikkien etu sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta, että ihmiset voivat paremmin.