TVT Logo
Nuori nainen toimistotöissä keittiön pöydän ääressä

Samat asumisen säännöt kaikille

Kaikki TVT:n vuokrasopimukset uudistetaan vaiheittain alue ja talo kerrallaan. Uudistus käynnistyy laajamittaisesti ensi syksynä. Vuokrasopimusuudistus koskee kaikkia asukkaita ja se tukee asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Vuokrasopimusuudistus pohjautuu sekä lainsäädännön vaatimuksiin että tahtoon kohdella kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti.

– TVT Asunnoilla on tällä hetkellä voimassa jopa yli 40 vuoden takaisia vuokrasopimuksia ja eri vuosikymmenillä tehdyt sopimukset eroavat toisistaan. Vuokrasopimusten uudistamisen myötä kaikkia koskevat samanlaiset, tasavertaiset asumisen ehdot, sanoo TVT:n lakimies Anne Ala-Nissilä.

Tavoitteena on, että kaikki TVT:n vuokrasopimukset on uudistettu vuoden 2022 loppuun mennessä. Uusien asukkaiden sopimukset tehdään jo uuden mallin mukaan.

– Vuokrasopimusten uudistamiseen on haluttu varata riittävästi aikaa asukkaille. Otamme yhteyttä asukkaaseen useita kuukausia ennen kuin uuden vuokrasopimuksen on määrä astua voimaan.

Asukkaan tulee allekirjoittaa uusi vuokrasopimus, jotta hän voi jatkossakin asua TVT:n asunnossa. Uusi vuokrasopimus lähetetään jokaiselle asukkaalle allekirjoitettavaksi. Sopimuksen voi allekirjoittaa helposti sähköisesti tai halutessaan myös paperilla.

Keskeisimmät muutokset ehtoihin

Vuokrasopimusuudistuksen yksi muutos koskee vuokrankorotusehtoja, joiden perusteet on lain mukaan löydyttävä sopimuksesta. Asukkaiden ei kuitenkaan tarvitse olla tästä huolissaan, sillä vuokrankorotuksia tehdään täysin samoin perustein kuin aikaisemmin ja ne ovat jatkossakin kohtuullisia. TVT:tä sitovat tässä asiassa korkotukilainsäädäntö ja aravarajoituslaki.

Tupakointikielto

Toinen muutos koskee tupakointikieltoa, joka taas tulee tupakkalaista. Tupakointi tulee olemaan kiellettyä asunnoissa, parvekkeilla ja terasseilla. Jatkossa tupakointi on siis sallittu vain siihen erikseen määritellyillä paikoilla ja kiinteistön piha-alueen ulkoreunoilla, jolla vältetään tupakansavun kulkeutuminen ilmanvaihtokanavien kautta asuntojen sisätiloihin.

Lämpö, vesi ja sähkö kulutuksen mukaan

Kolmas muutos vuokrasopimuksessa koskee mitattavia energiahyödykkeitä, kuten lämpöä, vettä ja sähköä. Jatkossa niistä laskutetaan erikseen silloin kun kulutusta voidaan mitata. Vaatimus kulutusperusteisesta mittauksesta tulee sekin lainsäädännöstä ja suuressa osassa asunnoista näistä jo veloitetaankin kulutuksen mukaan.

Aiemmissa sopimuksissa lämmitystä ei oltu eriltelty sisältyykö se sopimukseen vai ei. Jatkossa lämmitys eritellään mitattavissa asuntokohteissa, jossa se laskutetaan erikseen. Jos asukas on oikeutettu asumistukeen, hän voi hakea sitä myös lämmityksen osalta.

Vastaavasti veden osalta voidaan siirtyä kulutusperusteiseen veloitukseen esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun asuntoon asennetaan huoneistokohtainen vesimittari, vedestä maksetaan kulutuksen mukaan. Tällöin omilla käyttötottumuksillaan pystyy vaikuttamaan kustannuksiin.

Tasavertaista arkea

Luotettavuus ja yhdenvertaisuus ovat TVT:lle tärkeitä.

– Tässä uudistuksessa varmistamme sopimustasolla, että asukkaat ovat tasa-vertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Haluamme mahdollistaa hyvän, tasa-arvoisen ja kohtuuhintaisen asumisen kaikille asukkaillemme ja olla jatkossakin luotettava sopimuskumppani.