TVT Logo
Linkkitorninkatu

Monipuolisia asumisen vaihtoehtoja

Kasvava Turun seutu on houkutteleva asuinpaikka. TVT Asunnot huolehtii osaltaan, että seudulla on tarjolla riittävästi asumisen vaihtoehtoja.

Turku on kiinnostava asuinpaikka monelle. Kaupunki tarjoaa monipuolisia työ- ja opiskelumahdollisuuksia, hyviä palveluja ja kaupunkimaista asumista. Kasvavan asukasmäärän tarpeisiin vastaa jo useita vuosia vilkkaana jatkunut asuntorakentaminen.

TVT Asunnoilla uusien talojen rakentamista on hidastanut ennen kaikkea sopivien tonttien puute.

– Määrätietoisella työllä tonttitilanne on parantunut ja tällä hetkellä työmaavaiheessa on 826 uutta asuntoa. Valmistuessaan ne helpottavat pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista, TVT Asuntojen toimitusjohtaja Teppo Forss kertoo.

Erilaisia tarpeita ja toiveita

TVT omistaa ja hallinnoi noin 11 000 asuntoa. Huoneistot ovat eri aikoina rakennetuissa erityyppisissä taloissa ja niissä heijastuvat oman aikansa ihanteet. Kun korjataan vanhaa tai tehdään uutta, pohditaan asuntoa hakevien nykypäivän ja huomisen tarpeita sekä yhteiskunnan asumiselle asettamia tavoitteita.

Osana Mäntymäen alueen uudistuksen suunnittelua tehtiin kysely asumiseen liittyvistä toiveista. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty talojen ja huoneistojen suun- nittelussa myös muilla alueilla.

– Asunnonhakijoiden arvostamista asioista antavat hyvän kuvan asuntohakemukset, joita tulee vuosittain noin 10 000, Forss lisää. TVT:lle tulevista hakemuksista noin 70 prosenttia kohdistuu keskusta-alueelle laajasti käsitettynä. Myös kohtuullinen vuokrataso on hakijoille tärkeä.

Kaksi kolmesta TVT:n asunnonhakijasta on alle 35-vuotiaita, mutta ikääntyvien osuus asunnonhakijoista kasvaa koko ajan. Millaisia asumiseen liittyviä tarpeita on aktiivista työ- ja perhe-elämää elävällä? Mitä seniori arvostaa asumisessaan? Miten elää yksin tai kaksin asuva verrattuna isompiin perheisiin?

TVT pyrkii palvelemaan eri elämäntilanteissa olevia asunnonhakijoita tarjoamalla hyvälaatuisia ja kohtuuhintaisia asuntoja. Vuokra-asumiseen voidaan liittää leima väliaikaisuudesta, TVT haluaa nimenomaan tarjota huoneistoja, jotka voivat muuttua asukkaalle kodiksi.

Asunnonhakijoiden arvostamista asioista antavat hyvän kuvan asuntohakemukset.

Prysselinkuja
Pryssinkuja, havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy

Mistä laatu syntyy

Asumisen laatu koostuu monista asioista. Yhdelle on tärkeää sijainti, toiselle huoneiston pinta-ala, kolmannelle piha tai parveke. Hyvä sijainti tarkoittaa TVT Asunnoilla ennen kaikkea sujuvia kulkuyhteyksiä asukkaalle tärkeisiin paikkoihin.

– Kun mietimme paikkaa uudelle rakennushankkeelle, arvostamme turvallisia reittejä jalan ja eri kulkuneuvoilla ympäri vuorokauden ja vuoden. Arki tuntuu sujuvalta, kun kotoa pääsee näppärästi töihin, opiskelemaan, kauppaan ja vaikka viemään lapsen hoitoon, Forss selventää.

Riittävä asumisväljyys on keskeinen asumisen laatutekijä. TVT:llä riittävä asumisväljyys tarkoittaa sitä, että huoneistossa voi nukkua ja oleskella eri tilassa.

– Suunnittelussa pyritään myös siihen, että asuntoa voi kalustaa eri tavoilla. Sängyn tai sohvan sijoittamiselle asunnossa on hyvä olla enemmän kuin yksi vaihtoehto.

Asumisen laatutekijöiden kuten asumisväljyyden merkitys korostuu, kun kotona vietetään enemmän aikaa. Perinteisesti on ajateltu, että paljon kotona aikaa viettää vanhempi väki. Korona-ajan kokemukset ja sen myötä ehkä pysyvästi lisääntynyt etätyö saattavat muuttaa tätä käsitystä.

– Vaikka yksin asuntoa hakevia on paljon, tänä vuonna TVT:llä halutuin huoneistotyyppi on ollut kaksio. Tämäkin osoittaa, että asumisväljyyttä arvostetaan, kunhan asumisen hinta on kukkarolle sopiva, Forss toteaa.

Uudempi asumiseen laatuun vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos. Ilmaston lämpeneminen haastaa löytämään keinoja, miten liian korkeaa huonelämpötilaa vältetään. Tällä hetkellä keskeinen osa ratkaisua on tarjota asukkaalle virkistäytymismahdollisuus omalla parvekkeella tai terassilla. TVT Asunnot on pilotoinut myös viilennettyä kerhohuonetta, jossa on mahdollista hakea helpotusta kuumuuteen.

TVT:llä pihat tarjoavat paikan talossa asuvien levolle ja virkistykselle. Pihasuunnitelmiin kuuluvat leikki- ja oleskelupaikat, jotka luovat edellytyksiä yhteisöllisyydelle. Pihoja kehittämällä niistä voi muotoutua tärkeä suoja sään ääri-ilmiöissä. Hyvin suunniteltu kasvillisuus tarjoaa varjoa ja viilennystä helteissä sekä pidättää vesiä kovissa sateissa.

Linkkitorninkatu
Linkkitorninkatu, havainnekuva: Lundén Architecture Company

Riittävästi asumisen vaihtoehtoja

Turun kaupungin tavoitteena on pitää TVT:n osuus Turun koko asuntokannasta noin 10,5 prosentissa. Kun muu asuntorakentaminen Turussa on vilkasta, myös TVT:n tulee tuottaa uutta saavuttaakseen tavoitetason.

Uudistuotantoa tarvitaan myös korvaamaan TVT:n asunnonhakijoiden tarpeita vastaamatonta asuntokantaa. Luopuminen voi tulla kyseeseen asukkaille joko tyhjäkäytön tai korkeiden ylläpito- tai korjauskustannusten vuoksi kalliiksi muodostuvassa asuntokannassa. Luopuminen on viimeinen keino.

– Luopumisen tarkoituksena ei ole supistaa asuntokantaa. Asunnot, joista luovutaan, korvataan uudistuotannolla tai hankinnalla. Luopuminen luo osaltaan edellytyksiä rakentaa ja hankkia uusia asuntoja niin, että yhä useammalla on mahdollisuus asua hyvälaatuisessa ja kohtuuhintaisessa kodissa, Forss korostaa.

Kunnallissairaalantie
Kunnallissairaalantie, havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy

Uusille kehittyville alueille

Turun asuntokanta kasvaa täydennysrakentamalla vanhoja alueita ja kaavoittamalla uusia alueita. TVT Asunnot osallistuu täydennysrakentamiseen ja monipuolistaa kantaansa laajenemalla kokonaan uusille alueille.

– Haluamme rakentaa riittävästi erilaisia asuntoja eri puolille kaupunkia. Olen tyytyväinen, että olemme pystyneet tuomaan TVT:n asumisen vaihtoehdoksi myös uusille alueille, Forss sanoo.

Hirvensalo on haluttu asuinalue merellisessä ympäristössä. TVT Asuntojen uudisrakentaminen Hirvensalossa on keskittynyt kehittyvälle Arolan alueelle. Alueella on tällä hetkellä tarjolla kerrostaloasumista ja TVT:llä uudentyyppistä pientaloasumista. Alue täydentyy vielä rivitaloilla.

Entinen Pääskyvuoren kasarmialue ja sen alapuolinen rinne ovat muuttumassa Pääskyvuorenrinteen asuinalueeksi. Noin neljä kilometriä keskustasta sijaitseva persoonallinen alue tarjoaa hienot ulkoilumaastot. TVT Asunnoille rakenteilla oleviin kerrostaloihin tulee yhteensä 159 eri elämäntilanteisiin sopivaa asuntoa.

TVT Asuntojen alue Mäntymäessä uudistuu vastaamaan nykypäivän tarpeita ja vaatimuksia. Ensimmäiset uudet talot valmistuvat Kunnallissairaalantielle ensi vuonna. Alueen ensimmäisen vaiheen taloihin tulee 139 uutta asuntoa. Talot sijoittuvat keskustan välittömään läheisyyteen.

Itäisen keskustan monipuoliset kaupalliset ja julkiset palvelut ovat melkein kulman takana näistä kodeista. Kaikkiaan alueelle rakentuu lähivuosina 400–500 asuntoa.

TVT:n tarjonta laajenee Ruohonpäähän. Länsikeskuksen monipuolisten palvelujen lähelle Pryssinkujalle on rakenteilla kolme kolmikerroksista kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 66 huoneistoa. Näihin koteihin on erinomaiset liikenneyhteydet useasta eri suunnasta bussilla, pyörällä, jalan ja omalla autolla. Talot valmistuvat Satakunnantien välittömään läheisyyteen ensi vuonna.

Teksti: Anu Nummelin Kuvat: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy ja Lundén Architecture Company