TVT Logo
Sähköauton latausmahdollisuuksia TVT:n asuntokohteissa.

Asukaskyselystä arvokasta tietoa sähköisten kulkuneuvojen latauspistetarpeista

TVT Asunnot sai asukaskyselystä arvokasta tietoa sähköisten kulkuneuvojen latauspisteiden suunnittelua varten.

Vastauksista kävi ilmi, millaisia ovat asukkaiden sähkö- ja hybridiautojen latauspistetarpeet sekä se, miten asukkaat tällä hetkellä lataavat sähköisiä kevytkulkuneuvojaan. Kysely tehtiin toukokuussa 2024, ja siihen vastasi 1 631 TVT Asuntojen asukasta.

18 prosentilla suunnitteilla hybridiauto

Vastaajista 70 prosenttia käytti autoa. Heistä 83 prosenttia kulkee bensiini- tai dieselautolla, yhdeksän prosenttia hybridillä, neljä prosenttia täyssähköautolla ja yksi prosentti kaasuautolla. – Vastauksissa sähkö- tai kaasumoottorisen auton käyttäjät olivat yliedustettuina, kysely kuitenkin osoittaa muutoksen vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin käynnistyneen asukkaiden keskuudessa, arvioi projektisihteeri Jyrki Sundman.

Bensiini- tai dieselmoottoriautojen omistajista 18 prosenttia kertoi hankkivansa seuraavaksi autokseen ladattavan hybridin, neljä prosenttia täyssähköauton ja kuusi prosenttia ilman ulkoista latausmahdollisuutta olevan hybridin. Vastaajista 30 prosenttia ei aio tulevaisuudessa omistaa autoa, vaan aikoo käyttää julkisia liikennevälineitä tai liikkua kävellen tai pyörällä. Vastaajista seitsemän prosenttia suunnittelee oman auton sijaan käyttävänsä yhteiskäyttöautoa.

Graafi kyselyyn vastanneiden asukkaiden kulkuneuvojen käyttövoimasta.

Puolet lataa kevytakkuja eteisessä

Vastaajista puolet kertoo lataavansa kevytakkuja kotinsa eteisessä. Latauspaikan tulisi kuitenkin olla muualla kuin eteisessä, sillä se on usein kodin ainoa hätäpoistumistie, ja eteisessä syttyvä akkupalo voi estää asunnosta poistumisen. Kevytakkujen latauspaikan tulee myös olla paloturvallinen, ja lataus tulee tehdä vain, kun voi itse valvoa sitä. Tukesin ohjeet:

Tietoja hyödynnetään kehittämissuunnitelman toteutuksessa

Kyselystä saatuja tietoja hyödynnetään TVT:n täyssähkö- ja hybridiautojen lataukseen liittyvän kehittämissuunnitelman toteutuksessa. Talon asukkaiden yhteiskäytössä olevaa kevyiden sähköajoneuvojen latauskaappiratkaisua on pilotoitu Mäntymäen asuinalueella USER CHI -hankkeessa. Latauskaapin lokerossa akun voi ladata paloturvallisesti. TVT kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita aktiivisuudesta. Vastaajien kesken arvotaan viisi kahden hengen elokuvalippupakettia. Voittajiin ollaan yhteydessä viikon kuluessa. Lisätietoja:

Henkilö avaa puhelimen sovelluksella polkupyörän akkujen latauskaapin.

TVT kehittämässä sähköisen liikkumisen ratkaisuja