TVT Logo
Musta koira puistossa.

TVT-blogi: Kuka vastaa lemmikin aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä?

Pääsääntöisesti lemmikkieläimet eivät aiheuta minkäänlaisia ongelmia vuokrasuhteen aikana. On kuitenkin hyvä muistaa muutama pelisääntö liittyen lemmikkien pitämiseen vuokrahuoneistossa. Vuokralainen vastaa pääsäännön mukaan aina itse lemmikkinsä aiheuttamasta vahingosta.

Asunnon huolellinen hoito

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n (481/1995, AHVL) mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka hän tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vuokralainen on lain ja vuokrasopimuksen perusteella vastuussa huoneiston kunnosta lukuun ottamatta tavanomaista kulumista. Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan vuokra-asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista, jollaista on esimerkiksi asunnon seinien ja lattioiden ikääntyminen. Tavanomaisena kulumisena ei voida kuitenkaan pitää lemmikin aiheuttamia purema- tai kynnenjälkiä asunnon pinnoilla tai eritteiden aiheuttamia jälki- tai hajuhaittoja. Esimerkiksi koiran raapimien tai järsimien listojen taikka väliovien korjauskustannuksista vastaa vuokralainen itse.

Kotivakuutus

Vuokralaiselle saattaa tulla yllätyksenä, että lähes kaikista kotivakuutuksista on suljettu pois lemmikkieläinten vuokrahuoneistolle aiheuttamat vahingot. Tästä syystä vuokralainen joutuu itse maksamaan lemmikkinsä aiheuttamat korjauskustannukset. Vastuuvakuutus voi kuitenkin korvata lemmikin ulkopuolisille henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheuttamia vahinkoja.

Järjestyssäännöt ja lemmikkien aiheuttamat häiriöt

Elämisestä ja lemmikeistä aiheutuu normaaleja asumisen ääniä, jotka ovat sallittuja. On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, ettei oma lemmikki aiheuta kohtuuttomasti häiriötä talon muille asukkaille. Lisäksi on hyvä pitää mielessä myös, että vuokrakohteessa saattaa asua asukkaita, jotka pelkäävät eläimiä. Vastuullinen lemmikinomistaja noudattaa yleisiä järjestyssääntöjä sekä huomio muut asukkaat.

Yleisten järjestyssääntöjemme mukaan lemmikit eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennusta, tonttia tai yhteisiä tiloja. Lemmikin haltijan tulee myös huolehtia lemmikkinsä jätösten korjaamisesta. Lisäksi lemmikkieläimet tulee pitää kytkettynä talojen porrashuoneissa sekä kiinteistön alueella eikä niitä saa päästää lasten leikkialueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Lemmikin omistajan velvollisuutena on huolehtia myös siitä, että hiljaisuusaikaa noudatetaan.

Lemmikin aiheuttama ääni- tai hajuhaitta voidaan tietyissä tilanteissa katsoa häiritseväksi elämäksi. AHVL 61 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää. Esimerkiksi koiran jatkuva haukkuminen voidaan tietyissä tilanteissa katsoa riittäväksi perusteeksi purkaa vuokrasopimus. Kenneltoiminnan harjoittaminen asumistarkoitukseen vuokratussa huoneistossa ei ole sallittua.

Muistathan siis huolehtia, ettei lemmikkisi aiheuta vahinkoa vuokrahuoneistolle taikka häiriötä muille talon asukkaille. Lemmikit ovat monelle asukkaallemme tärkeä osa perhettä ja ne lisäävät myös asumisviihtyvyyttä, minkä vuoksi lemmikit ovatkin tervetulleita TVT:n vuokrakohteisiin!

Belma Bajric avustava juristi

Artikkeli on julkaistu Kotimme-lehdessä 1/2024.

Belma Bajric sylissään valkoinen koira.
Aiheet: TVT blogi