TVT Logo
Kunnallissairaalantie 36 A talo on valmistunut. Maisemaa kadun puolelta.

TVT-blogi: TVT Asunnot – 30 vuotta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

TVT Asunnot Oy on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Alun perin hajallaan hallinnoitu kaupungin vuokra-asuntokanta yhdistettiin kahteen yhtiöön vuonna 1994. Tämä katsotaan TVT Asuntojen alkupisteeksi.

Alkuvuosina yhtiö käynnisti kiinteistöjen kuntoarvioinnin ja tiedon keräämisen korjaussuunnittelua varten, kunnosti pihoja ja osallistui lähiöhankkeisiin. Uudisrakentaminen oli laman jälkimainingeissa vilkasta.

Nykymuotoinen TVT Asunnot muodostui vuonna 2010, kun noin 4 000 asunnon Kiinteistö Oy Lehtolaakso sulautettiin TVT Asunnot Oy:öön, jonka jälkeen TVT:llä oli lähes 11 000 asuntoa ja noin 18 000 asukasta. Fuusion tavoitteena oli tehostaa toimintaa, josta esimerkkinä on mm. isännöintipalvelujen ottaminen itse hoidettavaksi, ja asumisneuvonnan vakiintuminen toimintatavaksi.

Vuonna 2015 päätettiin, että asukkaiden on poistettava talojen rakenteille haittaa aiheuttavat satelliittiantennit. TVT halusi samalla turvata asukkailleen yhdenvertaiset mahdollisuudet verkkopalvelujen käyttöön. Antennit saatiin poistettua, ja asukkaat saivat käyttöönsä maksuttoman laajakaistan.

TVT juhlavuoden logo.

Hyvinvointia asumisen keinoin

Toimiva asukasyhteistyö on tärkeä osa asumisviihtyvyyttä ja asumisen laatua. Olemme yhdessä asukkaiden kanssa toteuttaneet kestävän kehityksen tavoitteita ja saavuttaneet säästöjä veden- ja lämmönkulutuksessa sekä jätteidenlajittelussa ja kehittäneet pihojen ja kotiympäristön viihtyisyyttä.

Nykymuotoisen TVT Asunnot -yhtiön kehittämiseen sitoutui myös omistaja, Turun kaupunki. Syntyi näkemys, miten asumisen keinoin voidaan ylläpitää ja edistää hyvinvointia. Ymmärrettiin, miten asuntoliiketoiminnan kautta voidaan edistää Turun seudun menestystä tasapainossa ympäristön kanssa. Yhtiölle nähtiin tulevaisuus.

Asuinkiinteistökanta ja sen hallintatapa ovat keskeisiä tekijöitä TVT:n mission toteuttamisessa. Raamit kannan hallintaan antaa omistaja. Ohjeena on pitää yhtiön suhteellinen osuus Turun koko asuntokannasta noin 10 prosentissa. Tästä muodostuu yhtiölle asuntotuotannon määrätavoite.

Kaksi henkilöä, joista toisen sylissä on vauva.

Kiinteistöalan kvartaali on 10 vuotta

Kiinteistöalalla kvartaali on 10 vuoden mittainen. Pitkäjänteinen työ mahdollistaa asumisen laadun kehittämisen ja parantamisen, kohtuuhintaisuuden toteuttamisen sekä tarjonnan kasvattamisen.

Kiinteistöjen hallinta tarkoittaa kiinteistökannan kunnon pitkäjänteistä seurantaa, ylläpitoa ja korjaamista. Uutta kantaa tuotamme pääsääntöisesti itse rakennuttamalla, mutta myös hankkimalla. Kantaa voidaan kehittää myös purkavalla uudisrakentamisella. Jos kiinteistöä ei ole mahdollista kehittää tarjontaamme sopivaksi, siitä voidaan luopua. Saatuja varoja käytämme soveltuvan kannan tuottamiseen.

Vastuullisena kiinteistönomistajana mietimme yksittäisten rakennusten elinkaaren lisäksi myös TVT Asuntojen koko kiinteistökannan kehitystä.

Henkilöt laittavat yhdessä ruokaa keittiössä.

Talo on arvokas, kun elämä siellä sujuu

Kun onnistumme työssämme, asuntokantamme vastaa nyt ja tulevaisuudessa ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin sekä yhteiskunnan moninaisiin tavoitteisiin. Kun tarkastelemme ensimmäistä ”kvartaaliamme”, voimme todeta, että kodeillemme on ollut kova ja alati kasvava kysyntä. Kun pohdimme työmme arvoa, punnitsemme sitä asukkaille tarjoamamme arvon kautta.

Asuntokannasta syntyvä välillinen hyöty on merkityksellisin ja arvokkain. Talolla on merkitystä vasta silloin, kun se vastaa ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin. Talo on arvokas, kun elämä siellä luistaa. Kun bussi kulkee läheltä, pääsee helposti töihin, saa lapsen lähelle päiväkotiin, voi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tai voi ikääntyessään vanheta huoletta.

Toimintamme perusajatus on se, että saamme yhteiskunnalta käytettävissä olevat panokset ja resurssit tuottamaan mahdollisimman paljon kulloinkin haluttua sisällöllistä ja määrällistä hyvää. Perusajatukseen kuuluu myös, että vuokralaiset ja asukkaat kykenisivät mahdollisimman hyvin suoriutumaan vuokristaan.

Minun kotini -kansio keittiön tason päällä.

Mäntymäki esimerkki pitkäjänteisestä toiminnasta

30-vuotisjuhlavuotemme käynnistyi juhlavissa tunnelmissa, kun vastaanotimme valtakunnallisen tunnustuksen tammikuussa. Ara myönsi 16.1.2024 TVT:lle Vuoden parhaat ARA-neliöt 2024 -palkinnon Turun Mäntymäen uudistamishankkeesta. Mäntymäki on hyvä ja monipuolinen esimerkki siitä, millaista pitkäjänteinen toimintamme on ja miten toimintamme parantuu ajassa niin, että talot ja alue palvelevat kehittyvää yhteiskuntaa.

Mäntymäen alueen 1940-luvulla rakennettuja taloja on ylläpidetty ja korjattu, kunnes perusteellisen harkinnan jälkeen päätöksenä oli edetä purkavaan uudisrakentamiseen. Ensimmäiset neljä uutta taloa ovat valmiina ja kolme seuraavaa jo rakenteilla.

Nyt entistä useamman on mahdollista asua ajanmukaisessa, hyvälaatuisessa ja kohtuuhintaisessa kodissa keskeisellä paikalla. Tämä on paitsi ihmisen, myös yhtiön ja yhteiskunnan etu.

Juhlavuosi näkyy ja kuuluu arjessa

Juhlavuosi tulee näkymään ja kuulumaan arjessamme. Tehdyn työn esittelyllä on varmasti roolinsa juhlavuoden aikana. Sen muisteleminen paitsi antaa kunniaa tekijöille, niin myös muistuttaa siitä, että paljon on saatu aikaan ja tehty myös edellytykset tulevaisuuden tekemiselle.

Teppo Forss toimitusjohtaja TVT Asunnot Oy

TVT:n toimitusjohtaja Teppo Forss.
Aiheet: TVT blogi