TVT Logo
Johannes Malmi Eerikinhovin rakennustyömaalla Kaarinassa.

TVT-blogi: Kehittyvä kiinteistökanta palvelee asukkaita ja yhteiskuntaa

TVT Asunnot omistaa ja hallinnoi yli 11 300 asuntoa Turun seudulla. Koteja on monenlaisia ja ne sijaitsevat erityyppisissä ja eri aikoina rakennetuissa taloissa. On selvää, että 1900-luvun alun puutalon ylläpidon haasteet poikkeavat 1970-luvun kerrostalosta tai 1990-luvun rivitalosta. Monimuotoisen kiinteistökannan hallinnassa käytössämme on laaja työkalupaketti: vanhan korjaus, uuden tuottaminen, asuntojen osto tai kiinteistöistä ja asunnoista luopuminen. Hallintatapa valitaan teknisen ja taloudellisen arvioinnin perusteella.

Vastuullisena ja pitkäjänteisenä kiinteistönomistajana mietimme yksittäisten talojen elinkaaren lisäksi myös TVT Asuntojen koko kiinteistökannan kehitystä. Hallitsemme kiinteistö- ja asuntokantaamme niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin nykyisten ja tulevien asukkaidemme tarpeita, toiveita ja mahdollisuuksia sekä yhteiskunnan tavoitteita.

Skanssin seiskan julkisivu tieltä päin.

Tavoitteena kohtuullinen vuokrataso

Asukkaillemme ja asunnonhakijoillemme tärkeitä asioita ovat kohtuullinen vuokra, kodin sopiva koko sekä sijainti lähellä palveluja ja liikenneyhteyksiä. Myös huoneiston kuntoa, laatua ja turvallisuutta arvostetaan. Näihin odotuksiin vastaaminen edellyttää, että taloissa, talojen pihoissa ja asunnoissa tehdään jatkuvasti tarpeen mukaan erilaisia ylläpito- ja korjaustöitä.

Lisäksi talot vaativat muutaman vuosikymmenen välein perusteellisempaa korjausta. Jos tarpeellisia korjauksia ei ole mahdollista tehdä niin, että tavoiteltu laatu- ja vuokrataso saavutetaan, on myös luopuminen vaihtoehto. Asuntokohteen huono kunto ei kuitenkaan ole peruste luopumiselle. Kun korjaustarve on tiedossa, arvioimme vaihtoehdot teknisesti ja taloudellisesti.

Luopumisella ei tavoitella asuntokannan supistamista. Asunnot, joista luovutaan, korvataan ensisijaisesti uudistuotannolla. Luopuminen luo osaltaan TVT Asunnoille edellytyksiä rakentaa ja hankkia uusia asuntoja niin, että yhä useammalla on mahdollisuus asua hyvälaatuisessa ja kohtuuhintaisessa kodissa.

Uusi keittö, jossa valkoiset kaapinovet ja harmaasävyinen lattia.

Turvallista asumista

Vuokralla asuminen on helppoa ja vaivatonta. Asukkaan kannalta suurin riski liittyy vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Jos kiinteistössä käynnistyy laaja korjaushanke, asunnoissa ei välttämättä voi asua työn aikana. Tällöin joudumme irtisanomaan vuokrasopimukset, mutta pidämme samalla huolta asukkaistamme vakiintuneen toimintatapamme mukaan.

Jos asukas on huolehtinut vuokralaisen velvoitteensa, tarjoamme hänelle vuokrasopimuksen irtisanomisajan kuluessa korvaavaa asuntoa yhtiön muusta kulloinkin vapaana olevasta asuntokannasta. Emme voi siis taata, että korvaava asunto on juuri muuttajan toiveiden mukainen. Jos vuokralainen päättää muuttaa tarjoamaamme asuntoon, maksamme myös muuttoavun.

Tuskin kukaan pitää erityisen paljon muuttamisesta, ja muutto vastoin omia suunnitelmia ei taatusti ole kenenkään toiveissa. Tapamme tarjota korvaavaa asuntoa ja muuttoapua ei perustu lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta, vaan haluumme huolehtia asukkaistamme. Olemme saaneet toimintamallista asukkailtamme hyvää palautetta. Palautteen perusteella toimintatapamme koetaan tarjoavan turvaa ja helpottavan arkea. Vastaava toimintatapa ei ole yleisesti käytössä, vaan TVT Asuntojen tarjoama apu on tullut monelle asukkaalle iloisena yllätyksenä.

Lopuksi

Turku kasvaa ja TVT Asunnot sen mukana. Uudisrakentaminen ja vanhan kiinteistökannan korjaaminen ja jatkojalostaminen palvelevat eri elämäntilanteissa olevien nykyisten ja tulevien asukkaidemme tarpeita sekä yhteiskunnan tavoitteita. Uudisrakentamisen avulla monipuolistamme asuntotarjontaamme, kehitämme miellyttäviä asuinympäristöjä, joista asukkaille muodostuu hyviä asukaskokemuksia.

Rakennuttamis- ja hankekehityspäällikkö Johannes Malmi

Johannes Malmi rakennustyömaalla.
Aiheet: TVT blogi