TVT Logo
patterin termostaatti

Energiahaasteen aikana sähköä säästyi 7 prosenttia

Jaoimme syksyn ja talven aikana asukkaillemme tietoa sähkönsäästämisen merkityksestä Arjen ilmastoteot -kampanjan energiahaasteessa. Kiitos kaikille asukkaillemme aktiivisesta osallistumisesta haasteeseen.

Turku Energian mukaan kampanja-aikana (9/2022–2/2023) on Turussa sähköä säästynyt noin seitsemän prosenttia. Koska joka 10. turkulainen asuu TVT:llä, on TVT:n 20 000 asukkaan toimilla merkitystä.

Asukkaiden toimilla suuri merkitys

Sähkön kulutuksessa suurin osa kohdistuu asumiseen. Kiinteistöissämme kulutetusta sähköstä 2/3 on asukkaan omaa sähkönkulutusta, mihin olemme pyrkineet vaikuttamaan kampanjallamme. Energiahaasteessa pohdimme, mihin kodeissa kuluu energiaa eniten, ja miten jokainen voi vähentää tarpeetonta sähkökulutusta tai ajoittaa sähkönkäyttönsä pääosin muihin aikoihin kuin sähkön kulutushuippuihin. Loput eli 1/3:aa kulutuksesta muodostuu ns. kiinteistösähköstä. Siihen me TVT:llä voimme vaikuttaa mm. uusimalla talotekniikkaa, valaistusta ja tekemällä muita energiatehokkaita ratkaisuja.

Energiahaasteen innostajana toimi turkulainen Khaled ”Shokkiäijä” Azizi. TVT:llä aiemmin asunut Azizi kiinnitti haasteen aikana huomiota huonelämpötilaan ja omiin sähkönkulutuksen tottumuksiinsa. Hän jakoi haasteen aikana omia säästövinkkejään ja kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Haastavan talven jälkeen voimme olla tyytyväisiä, että talvesta selvittiin ilman sähkökatkoja, ja saimme haasteen aikana hienoja tuloksia. Kiitämme asukkaitamme sähkön säästämisestä. Näillä opeilla voimme yhdessä jatkaa samaan malliin.

Sähkönsäästö syyskuu 2022 - helmikuu 2023 7 %.

Energiahaaste jatkuu syksyllä

Energiahaaste kuuluu TVT Asuntojen Arjen ilmastoteot -kampanjaan, jonka muita teemoja ovat vesi ja kierrätys. TVT Asunnot kannustaa kampanjalla asukkaitaan kestävän kehityksen mukaisiin asumisen kulutusvalintoihin. Tavoitteena on vähentää turhaa veden ja sähkön kulutusta ja nostaa jätteiden kierrätysastetta. Kampanja on osa TVT Asuntojen ilmastotoimia, joilla yhtiö tukee Turun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.