TVT Logo
Asiakaspalveluneuvoja ja asiakas TVT Asuntojen asiakaspalvelussa. Taustalla näkyy teksti, jossa lukee: Vuokra-asuntoja kotikäyttöön.

TVT-blogi: TVT:llä työntekijät viihtyvät

TVT Asunnot Oy:n henkilökunta pitää työhyvinvointia tärkeänä ja on motivoitunut vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Tämä kävi ilmi viimeisimmässä työtyytyväisyyskyselyssämme, jonka vastausprosentti oli huimat 92. Verrokkiaineistossa vastausprosentti oli 72.

Työtyytyväisyyskyselymme on jo pitkään tehty kahden vuoden välein. Kyselyn on toteuttanut yhteistyökumppanimme, ja saatavilla on ollut runsaasti vertailuaineistoa varsinkin kiinteistö- ja rakennusalalta.

Kyselyn tuloksissa seuraamme neljää suurempaa kokonaisuutta: henkilöstön hyvinvointia, työn perusedellytyksiä, työyhteisön toimivuutta ja työyhteisön kehittämisedellytyksiä. Kokonaisuudessaan tulokset olivat erinomaisia, mutta parannusta oli silti tapahtunut kaikilla osa-alueilla. Yhteispistemäärä oli 5 prosenttia korkeampi kuin verrokkiaineistossa ja 3 prosenttia parempi kuin TVT:llä edellisellä kerralla.

Tuloksista toimenpiteisiin

Tulokset raportoitiin ensin johdolle ja sen jälkeen henkilöstölle. Lisäksi esihenkilöt kävivät tulokset läpi oman tiiminsä kanssa. Oli mukava kuulla, että tiimeissä oli virinnyt runsasta keskustelua ja intoa vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tiimit ideoivat kehittämisehdotuksia niin koko yhtiölle kuin omaan toimintaansa.

Johtoryhmä päätti tulosraportin, kehittämisehdotusten ja kyselyssä saatujen avointen kommenttien perusteella toimenpiteistä. Kun toimenpiteet esitettiin henkilökunnalle, palautettiin samalla mieliin myös mitä edellisen tutkimuksen toimenpiteille oli tapahtunut.

Vaikka tulokset olivat todella hyviä, toimintaa pystyy aina kehittämään. Suurempiin projekteihin ei ollut tarvetta, toimenpiteet olivat enemmänkin yksittäisiä toimia. Joskus pienemmillä asioilla saattaa kuitenkin olla kokoaan suurempi vaikutus tyytyväisyyteen, joten niiden vaikutusta ei pidä aliarvioida.

Yrityksissä tehdään usein suuri virhe siinä, ettei tutkimustuloksia käydä läpi tai niiden pohjalta ei mietitä toimenpiteitä. Aina ei tarvita sivukaupalla toimenpiteitä. Itse asiassa toimenpiteet tulevat taatusti varmemmin tehtyä, jos niitä on rajallinen määrä. On myös hyväksyttävää todeta, että asiat ovat melko hyvin, eikä suuria mullistuksia tarvitse tehdä.

Merkityksellinen työ tuo hyvinvointia

Hyvinvoiva henkilöstö näkyy ja vaikuttaa moniin asioihin. Meillä viihdytään hyvin, eikä suuri vaihtuvuus ole ongelma. Hyvä työntekijäkokemus auttaa myös rekrytoinnissa, meille hakeutuu henkilöitä niin läheltä kuin kaukaakin. Työntekijät tietävät yhtiön ja omat tavoitteensa, mikä taas sekä motivoi työntekijöitä että auttaa meitä kaikkia onnistumaan.

Aina saa työkaverilta apua, kun pyytää. Työntekijämme haluavat aidosti tehdä merkityksellistä työtä – he haluavat, että asukkaamme asuvat tyytyväisinä turvallisissa kodeissaan. Kun työyhteisö voi hyvin, näkyy se aina positiivisesti myös niillä, joita varten olemme olemassa, asukkaillamme.

Henkilöstöpäällikkö Jaana Vuorilehto

Henkilöstöpäällikkö Jaana Vuorilehto.
Aiheet: TVT blogi