TVT Logo
Kurjenmäenkadun keltainen talo kesällä, puut ja pensaat vihertävät.

TVT Asunnot toimii yhteishallintolain mukaisesti

TVT Asunnot oikaisee aamuset.fi:ssä 15.2.2023 julkaistussa artikkelissa olleet väittämät.

Artikkeli oli otsikoitu:”Yrttiaho: Turun vuokrataloyhtiö TVT laiminlyö velvoitteitaan asukkaiden vaikuttamisessa ja tiedonsaannissa”.

TVT:n vastine kirjoitukseen:

TVT Asunnot toimii yhteishallintolain mukaisesti. Lisäksi TVT:llä on omat yhteisesti asukkaiden kanssa hyväksytyt yhteishallintosäännöt, joiden mukaan toimitaan, esimerkiksi asukastoimikunnat voivat esittää vuosittain korjausehdotuksia talousarvioon. Talousarviota suunniteltaessa pyydetään asukastoimikunnilta kirjallisia korjausehdotuksia pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaan.

Peruskorjaukset ovat osa vastuullista kiinteistökannan hallintaa. Jossain tapauksissa korjaukset ovat laajoja ja pitkäkestoisia, eikä asunnossa pysty asumaan remontin aikana. Tällöin ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa vuokrasopimuksia. Lisäksi remontissa voidaan tehdä esim. huoneistomuutoksia tai vuokrataso voi muuttua oleellisesti remontin jälkeen, koska remontin kustannukset tulee sisällyttää omakustannusvuokraan.

Vakiintuneen toimintatapamme mukaan huolehdimme asukkaistamme laajemmin, mitä laki vuokranantajalta edellyttää. Tarjoamme irtisanomisajan kuluessa uutta kotia TVT:n muusta asuntokannasta. Kohteen asukkaille kerrotaan tiedotustilaisuudessa toimintatavat uuden asunnon hakemiseen TVT:n tarjonnasta. Avustamme muutossa tarjoamalla muuttolaatikoita ja -kuljetuksen veloituksetta. Asukkaat voivat esittää toiveensa paluusta aiempaan asuinkohteeseen, mutta sitä ei voida taata.

Kurjenmäenkatu 17:n / Kaskentie 18:n korjaustarpeet ovat olleet tiedossa jo vuosia. Jutussa on nostettu esille talokohde Kurjenmäenkatu 17 / Kaskentie 18. Talojen ulkopuoli on korjattu ja nyt on sisäpuolen vuoro, sillä edellinen peruskorjaus on tehty vuonna 1980.
Asukastoimikunta on tuonut talousarviolausunnoissa esille peruskorjauksen tarpeen. 23.11.2022 asukaskokouksessa isännöitsijä on kertonut, että korjauksen luvitus ja suunnittelu ovat käynnissä ja että tarkemmasta korjausaikataulusta ilmoitetaan heti, kun se on selvillä.

Aikataulun selvittyä järjestimme välittömästi asukastiedotustilaisuuden 14.2.2023. Asukastiedotustilaisuudessa kerrottiin peruskorjaushankkeen aikataulu. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokranantajan on irtisanottava vuokrasopimus kuusi kuukautta ennen. Tässä tapauksessa irtisanomiset on ilmoitettu vähintään 8 kuukautta ennakkoon ja arviot asumisen päättymisestä noin 18 kuukautta etukäteen.