TVT Logo
Kuvassa keittiön hana josta lasketaan vettä altaaseen

Ilmastohaaste: Kohti ilmastoystävällisempää energian- ja vedenkäyttöä

TVT Asunnot on sitoutunut Turun kaupungin ilmastosuunnitelman tavoitteisiin. Yhtiö pyrkii ilmastotavoitteisiin erityisesti rakentamisessa, energianhankinnassa ja -käytössä.

Pyrimme kohti kestävää kehitystä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Aiempien lämpö- ja vesikuurien aikana on säästetty sähköä ja vettä. Lämpökuurin aikana saavutettiin n. 9,2 prosentin säästä lämpöenergiassa. Vedenkulutus väheni vesikuurin aikana n. 4,1 prosenttia eli vettä säästettiin 45,7 miljoonaa litraa. Palaamme näihin aiheisiin kestävän asumisen kampanjassamme.

Energiatehokkuuden eteen tehdään töitä

Pyrimme hiilineutraalisuuteen ostamalla kaukolämmön ja sähkön Turku Energialta, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta sähkön ja lämmön hankinnassa 85 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Kaikkien asuintalokohteiden lämmönjakojärjestelmät on kartoitettu ja tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys on arvioitu. Asuntojen energiatehokkuutta on parannettu monin teknisin toimenpitein. Valtaosassa asuintalokohteistamme on kaukolämmitys.

Lämpökuuri: saavutettu 9,2 % säästä lämpöenergiassa- 21 astetta on terveellinen ja energiataloudellinen huonelämpötila.

Lämmin käyttövesi vie n. 15 % energiankulutuksesta

Lämpimän käyttöveden energiankulutus on noin 15 prosenttia kiinteistön energiankulutuksesta. Olemme pyrkineet omilla toimillamme saamaan kulutusta pienemmäksi mm. vaihtamalla suihkukahvoja ja vakiovirtaussuuttimia. Myös WC-kalusteita on huoltotarkistettu ja osassa kohteista on reaaliaikainen vedenkulutuksen seuranta. Yli 3 300 huoneistoon on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit, ja niitä asennetaan lisää perusparannusten yhteydessä. Vedenkulutus mittauskohteissa on noin 30 % pienempi kuin ei-mittaroiduissa kohteissa. Vedenkäytön alentamisella vähennetään kustannuksia sekä säästetään ympäristöä.

Vesikuuri: saavutettu 4,1 % lasku vedenkulutuksessa.