TVT Logo
Havainnekuva TVT:n Kirsikka puukerrostalosta.

TVT:n ilmastohaaste

TVT on sitoutunut Turun kaupungin ilmastosuunnitelman tavoitteisiin. Kerromme kampanjan aikana, miten TVT vastaa tähän haasteeseen. TVT haluaa kannustaa asukkaitaan kestävän kehityksen mukaisiin asumisen kulutusvalintoihin ja luoda mahdollisuudet ilmastoystävälliselle asumiselle.

Ilmastohaaste asumisessa

Asumiseen liittyy suuri osa keskivertokansalaisen hiilijalanjäljestä. Viime vuosina TVT on nostanut esille asumiseen liittyviä kestävän kehityksen teemoja asukaskampanjoissa: • lämpökuurivesikuurijätekuuriviherkuuri

Ilmastohaaste rakentamisessa

Rakentaminen ja rakennukset vastaavat yli kolmanneksesta kasvihuonepäästöjä. Hiilijalanjälki syntyy pääasiassa rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja niistä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Rakennusmateriaaleilla on merkittävä osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä. Sen merkitys kasvaa, kun rakennusten energiatehokkuus paranee ja asumisen aikaiset päästöt vähenevät.

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan puolestaan rakentamisen positiivisia ilmastovaikutuksia, kuten esimerkiksi viherkertoimen huomioimista suunnittelussa. Myös rakennusmateriaalien kierrättämisestä tai uudelleenkäytöllä vältettävillä päästöillä voidaan vaikuttaa positiiviseen hiilikädenjälkeen.

Pihahaaste-kampanjan edetessä kerromme tarkemmin miten TVT vastaa ilmastohaasteeseen käytännön esimerkein.