TVT Logo
Yhdenvertaista, turvallista asumista

Vuokrasopimusten päivitys käynnistyy

TVT Asunnot Oy:n vuokrasopimuspäivitys käynnistyy syyskuussa. Päivitys koskee yli 20 000:ta TVT Asuntojen asukasta. Tavoitteena on yhtenäistää vuokrasopimukset vuoden 2023 loppuun mennessä. Sopimusten yhtenäistämisen jälkeen kaikkia koskevat samat tasavertaiset asumisen ehdot.

Vuokrasopimusten päivityksen eteneminen

TVT Asunnot Oy on tällä viikolla lähettänyt asukkaiden koteihin tiedotteet vuokrasopimuspäivityksen käynnistymisestä. Päivitys etenee alue ja talo kerrallaan. Päivitetty vuokrasopimus lähetetään jokaiselle asukkaalle allekirjoitettavaksi.

  • Syyskuussa päivitys alkaa Jäkärlän, Yli-Maarian ja Moision alueelta.
  • Lokakuussa päivitys jatkuu Runosmäen, Länsinummen, Teräsrautelan ja Kärsämäen alueella.
  • Kevään aikataulusta tiedotetaan hyvissä ajoin tämän vuoden puolella.

Taustalla lainsäädännön vaatimukset

Vuokrasopimusten yhtenäistäminen on tärkeää asukkaiden yhdenvertaisuuden ja lainsäädännön vaatimusten takia. Eri vuosikymmenillä tehdyt vuokrasopimukset eroavat toisistaan, eivätkä ne enää ole nykylainsäädännön mukaisia.

Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta (AHVL) edellyttää vuokrankorotusperusteen kirjaamista sopimukseen (27 ja 32 §). Vuokrankorotusehdon päivittäminen ei tarkoita automaattisesti vuokrien korotusta. Vuokria korotetaan jatkossa samalla tavalla kuin ennenkin eli TVT:een tarkoituksena on jatkossakin tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja asukkailleen.

Kohti kulutusperusteista vesilaskua 

Suurimpia muutoksia vuokrasopimuksissa on siirtyminen veden kulutusperusteiseen laskutukseen sellaisissa asunnoissa, joihin on asennettu huoneistokohtainen vesimittari. Muutos perustuu EU:n energiatehokkuusdirektiiviin ja AHVL 27a §:ään.

Kun asunnossa on huoneistokohtainen vesimittari, vedestä laskutetaan kulutuksen mukaan. Näin omilla käyttötottumuksillaan voi vaikuttaa kustannuksiin.

Tupakointikielto sopimusehtoihin

Uusiin sopimusehtoihin on lisätty savuttomuuden vaatimus kaikissa asunnoissa ja kiinteistöillä. Ehto selkeyttää nykytilannetta ja on linjassa tupakkalain tavoitteiden kanssa.

Tupakointi on jatkossa ehdottomasti kielletty huoneistoissa, parvekkeilla, patioilla, asuntopihoilla ja taloyhtiön yhteisissä tiloissa. Tupakointi on sallittu joko erikseen merkityllä tupakointipaikalla tai kiinteistön piha-alueen ulkoreunalla. Vuokralainen vastaa siitä, ettei tupakointi aiheuta haittaa muille asukkaille eikä roskaa ympäristöä.

Poismuuttoehtojen täsmennys

Päivitetyssä vuokrasopimuksessa on täsmennetty myös poismuuttoehtoja. Asunnon on oltava tyhjennetty sekä siivottu ja kaikki avainten on oltava palautettuna muuttopäivänä viimeistään klo 21. Ehdon rikkomisesta seuraa vuokralaiselle sopimussakko, joka vastaa puolen kuun vuokraa. Ehdon tarkoituksena on varmistaa se, että mahdollinen remontti pääsee alkamaan ajallaan, eikä seuraavan vuokralaisen muutto viivästy.

Lisätietoja: www.tvt.fi/vuokrasopimus

Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen: sopimusinfo@tvt.fi

Turun kaupungin omistama TVT Asunnot Oy tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja ja kehittää asumisen palveluja pitkäjänteisesti. TVT Asuntojen missiona on ylläpitää ja edistää toimialueensa Turun seudun menestystä ja hyvinvointia asumisen keinoin. Yritys omistaa ja hallinnoi yli 11 000 vuokra-asuntoa.