TVT Logo

Vastaa naapurikyselyyn

Kyselyssä selvitetään naapuruussuhteissa ilmeneviä merkityksellisiä kontakteja, naapurivuorovaikutuksen luonnetta sekä naapuriverkostojen laatua ja laajuutta.

Tutkimuksessa kartoitetaan myös kriittisiä tekijöitä, jotka vahvistavat tai heikentävät hyvinvointia ja naapuriverkostoja.

Kysely on osa Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistä tutkimushanketta. Hankkeen tarkoitus on tukea kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä. Hankkeella pyritään myös tukemaan halua ja kykyä käyttää omia voimavaroja lähiyhteisön hyväksi.

Vastaukset nimettömänä

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaajia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Aineistoa käytetään ainoastaan tässä tutkimustarkoituksessa. Vastauksiin on pääsy vain hankkeen tutkijoilla.

Kysely toteutetaan verkkokyselynä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 – 30 minuuttia.

Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavasta linkistä: https://link.webropol.com/s/naapuriturku

Kiitos ajastasi!