TVT Logo

TVT Asunnot valmistelee uutta vuokrasopimusmallia

Vuokrasopimusten uudistamisen taustalla on tarve vastata lainsäädännön vaatimuksiin ja halu varmistaa asukkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Uudistuksen taustaa

TVT Asunnoilla on voimassa paljon erilaisia, eri aikoina tehtyjä vuokrasopimuksia. Vanhimmat voimassa olevat sopimukset ovat yli 40 vuoden takaa. Eri vuosikymmenillä tehdyt sopimukset eroavat toisistaan. Uudistuksen myötä kaikkia asukkaita koskevat samanlaiset, tasavertaiset asumisen ehdot. Samalla sopimusten hallinta TVT Asunnoilla helpottuu.

Uusi sopimusmalli perustuu ja se noudattaa lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Huomioimme sopimusuudistuksessa myös toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Näitä ovat muun muassa energiatehokkuuslain säätäminen, pyrkimys savuttomaan Suomeen 2030, majoitustoiminnan yleistymisen ja uudet sähköiset asiointimahdollisuudet.

Keskeisimmät muutokset ehtoihin

Vuokrasopimusuudistus ei muuta TVT Asuntojen vuokranmääritystapaa. Myöskään TVT:n tavoite kohtuuhintaisesta vuokratasosta ei muutu.

TVT Asuntojen vuokranmääritystä sitoo korkotukilainsäädäntö ja aravarajoituslaki. Sopimuksiin lisätään vuokrankorotusehto, koska huoneenvuokralaki edellyttää, että vuokrankorotuksen peruste mainitaan sopimuksessa. Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää vuokrankorotusperiaatteita – ei muuttaa niitä.

Nykyinen tilanne ja erilaiset vuokrasopimukset mahdollistavat vuokrien tarkistuksen monenlaisella tavalla ja määrällä. On hyvä huomata, että 2010-luvun lopulla emme tarkistaneet vuokria lainkaan neljänä peräkkäisenä vuonna.

Tämä kertoo TVT Asuntojen tarkoituksesta hyvin konkreettisesti. Asukkailla ei ole siis syytä huolestua siitä, että vuokrantarkistus kirjataan täsmällisesti sopimukseen, kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki korostaa.

Energiatehokkuuslaki edellyttää kulutusperusteiseen asumiseen siirtymistä. Lain mukaan muun muassa vesi ja sähkö tulee laskuttaa erikseen, jos kulutus voidaan mitata. Lähes kaikissa TVT:n normaaleissa vuokra-asunnoissa asukkailla on jo nyt oma sähkösopimus. Kulutusperusteinen vesilaskutus on nykyään käytössä noin kolmanneksessa TVT:n asuntoja.

Kulutusperusteinen vesilaskutus laajenee sen mukaan, kun huoneistokohtaisia vesimittareita asennetaan, Lasse Lähdemäki tarkentaa.

Saamamme palautteen mukaan naapureiden keskenään erilaiset sopimusehdot tupakointiin liittyen hämmentävät asukkaita. Uudistuksen myötä kaikkiin huoneistoihin on tulossa tupakointikielto ja ohjaus tupakointipaikalle. Kirjaus tulee tupakkalaista ja se edistää tavoitetta savuttomasta Suomesta.

Yhteiskunnan tuella rakennetut asunnot on tarkoitettu vuokralaisen ja tämän perheen kodiksi. Uuden sopimuksen mukaan majoitustoiminta on TVT Asuntojen kodeissa kielletty.

Uudistuksen valmistelu

Sopimusuudistusta on valmisteltu huolellisesti laajassa vuorovaikutuksessa. Uusi sopimusmalli huomioi voimassa olevan lainsäädännön ja Hyvän vuokratavan.

Olemme kuulleet asukkaita uudistuksen valmistelussa. Uudistusta on käsitelty asukkaiden yhteishallintolain mukaan valitsemien edustajien kanssa valmistelun eri vaiheissa. Uudistuksessa on huomioitu myös vuokralaisten etujärjestöltä Vuokralaiset ry:ltä saatu lausunto.

Hyvä esimerkki valmistelun aikana käydystä vuorovaikutuksesta on Vuokralaiset ry:n vinkki. Lisäsimme sen perusteella sopimukseen huoneiston lämmitysmuodon. Näin asukkaan on mahdollista saada lämmitysmuotoon liittyvä lisä asumistukeen, Lasse Lähdemäki kertoo.

Uuden sopimusmallin käyttöönotto

Vuokrasopimusten uusiminen aloitetaan, kun sopimusmalli on valmis ja hyväksytty. Tiedotamme asukkaita uudistuksesta tämän jälkeen.

Vuokrasopimusuudistus koskee kaikkia TVT Asuntojen asukkaita. Uudistuksen on tarkoitus edetä alue ja talo kerrallaan. Koska taloja on paljon, uudistustyö tulee kestämään pitkään.

Korjattu 16.4.2021 huoneenvuokralaki laiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta

Aiheet: Vuokrasopimus