TVT Logo

Asukastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Tuoreen asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan 76 % vastaajista oli täysin tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä TVT Asuntoihin vuokranantajana.

Tyytyväisyys viestintään ja tiedottamiseen oli parantunut. Talon ilmoitustaulu koettiin tärkeimpänä tiedotuskanavana, jota seuraa yli 80 % vastaajista. Kotimme-lehteä lukee yli 70 % vastaajista ja nettisivuja seuraa säännöllisesti 40 %. Myös sähköisten palvelujen käyttö oli hieman kasvanut ja niihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä.

Asukastyytyväisyystutkimus mittaa asukkaiden tyytyväisyyttä TVT:hen vuokranantajana ja tarjoaa tietoa toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen toteutti ulkopuolisena asiantuntijana Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen vastasi vuoden 2020 lopussa noin 500 TVT:n asukasta.

Tutkimuksen toteutustapa

Vastaajat tutkimukseen poimittiin TVT:n asukasrekisteristä. Yhdestä taloudesta poimittiin vain yksi henkilö. Henkilöt poimittiin ilman valintaa niin sanotusti satunnaisesti.

Vastaajamääriä kiintiöitiin alueiden koon mukaan sekä isännöitsijöittäin. Näin vastaajat edustivat mahdollisimman hyvin koko asukaskuntaan eikä millekään alueelle syntynyt yli- tai aliedustusta.

Kaikkien asukkaiden tavoittelu ei ole järkevää, sillä tuloksilla on tapana saturoitua eli toistaa itseään tietyn vastaajamäärän jälkeen. 500 vastaajaa on edustava määrä asukkaista. Vastaavalla määrällä tehdään kaupunkikohtaisia tutkimuksia esimerkiksi Turussa ja Helsingissä.

Tutkimuksen menetelmäksi valittiin puhelinhaastattelut. Puhelinhaastatteluilla tavoitetaan luotettavasti rekisterissä olevat henkilöt ja vastausprosentti on parempi kuin kirje- tai sähköpostikyselyinä.

Puhelinhaastattelun etuna on myös mahdollisuus kiintiöidä vastaajarakenne niin, että vastauksia saadaan edustavasti joka puolelta Turkua ja eri isännöitsijöiltä. Tuloksia voidaan siis pitää asukkaiden mielipiteitä edustavana.

Myös KOVA Ry:n kysely käynnissä

Keväällä 2021 toteutetaan asukastyytyväisyyskysely yhteistyössä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry:n kanssa. Tällä kyselyllä kerätään yhteen asukkaiden näkemyksiä sekä saadaan vertailutietoa asumisesta eri vuokrataloyhtiöissä.

Tämän kyselyn tulokset saadaan myöhemmin.

Aiheet: Asukastyytyväisyys