TVT Logo
 TVT Asuntojen talousarvio esiteltiin asukkaiden edustajille

TVT Asuntojen talousarvio esiteltiin asukkaiden edustajille

TVT Asunnot Oy:n vuoden 2022 talousarvio esiteltiin asukkaiden edustajille keskiviikkona 13.10. Asukastoimikunnat voivat antaa lausuntonsa talousarviosta viimeistään 10.11.

Asukasneuvostolle esiteltiin talousarvioesitystä, sen perusteita ja yhtiötason talous- ja muita näkymiä. Asuntokohdekohtaiset talousarviot esitellään asukaskokouksissa. Tilaisuuksien tavoitteena on antaa riittävät ja kattavat tiedot talousarviolausunnon antamiseksi.

Asukastoimikunnat ja luottamushenkilöt voivat antaa lausuntonsa asuntokohdekohtaisista talousarvioista ja toimittaa ne isännöitsijälle viimeistään 10. marraskuuta. Yhtiö käsittelee talousarviolausunnot ja hyväksyy talousarvion marraskuussa.

Vuokrat määritellään talousarviossa

TVT Asuntojen periaatteena on toimia maltillisesti vuokrantarkistuksissa. Vuokrantarkistukset on pystytty välttämään neljänä peräkkäisenä vuonna, 2017–2020. Vuoden 2021 vuokrantarkistukset olivat enintään 15 euroa huoneistoa kohden kuukaudessa. Yhtiötasolla vuokrantarkistus oli 0,5 %.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen vuokrantarkistukset ovat enintään 20 euroa huoneistoa kohden kuukaudessa. Kaikkia vuokria ei tarkisteta. Yhtiötasolla vuokrantarkistus on keskimäärin 0,8 %.

Mahdollisista vuokrantarkistuksista ilmoitetaan asukkaille yhtiön päätöksen jälkeen. Mahdolliset vuokrantarkistukset tulevat voimaan 1.3.2022.