TVT Logo

Identtiset puu- ja betonikerrostalot vertailussa

Moderni rakennushanke Turussa selvittää rakennusmateriaalien ekologisuuden.

TVT Asunnoille rakennetaan Turun Hirvensaloon 82 uutta vuokrakotia kahteen kerrostaloon. Identtisiksi suunnitellut talot eroavat toisistaan vain materiaaleiltaan: Kirsikka valmistetaan puusta, Kide betonista. Rakennustyöt ovat jo alkaneet ja talot valmistuvat arvion mukaan marraskuussa 2021. Rakennushankkeen KVR-urakoitsijana toimii ekologiseen asuntorakentamiseen erikoistunut turkulainen Mangrove Oy.

Ajanmukainen rakennushanke Hirvensalon Arolassa mahdollistaa puu- ja betonitalorakentamisen vertailukelpoisen tutkimisen. Puukerrostalo Kirsikalla ja betonikerrostalo Kiteellä on identtiset pohjapiirrokset ja huoneistoalat. Lisäksi kerrostalot sijaitsevat samassa pihassa, joten olosuhteet ovat samat. Edellytykset puun ja betonin vertailuun ovat erinomaiset.

”Kirsikka ja Kide vastaavat kohtuuhintaisten vuokrakotien suureen kysyntään Turussa. Hanke monipuolistaa TVT Asuntojen asuntotarjontaa alueellisesti ja tuomalla yhtiölle sen ensimmäisen puukerrostalokohteen. Olemme erittäin tyytyväisiä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myönteiseen suhtautumiseen ja uskomme, että ARAn ohjauksessa rakentuu turvallisia koteja ja viihtyisiä asuinympäristöjä”, kommentoi TVT Asuntojen kehittämispäällikkö Johannes Malmi.

Puu- ja betonitaloasumisen eroja on pyritty kartoittamaan jo pitkään, nyt asiassa otetaan uusi askel

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan betonisen kerrostalon hiilijalanjälki on 75 % suurempi kuin puukerrostalon. Vertailussa ovat olleet mukana perustus, alapohja, ulko- ja väliseinät, väli- ja yläpohja, portaat, ikkunat, ovet ja parvekkeet. TVT Asuntojen Kirsikka ja Kide -rakennushanke vie tutkimuksen vielä pidemmälle ja ottaa rakennuselementtien lisäksi huomioon materiaalien käyttäytymisen, käytönaikaisen huollon, asukkaiden tyytyväisyyden sekä hiilikädenjäljen eli rakennusten myönteisen ilmastovaikutuksen, joka alentaa hiilijalanjälkeä. Tuloksia raportoidaan aiempaa kattavammin rakennusten koko elinkaaren ajalta, myös valmistumisen jälkeen.

”Hyödynnämme jokaisen rakennuskohteen suunnittelussa hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaa, jotka selvittävät rakentamisen ja elinkaaren aikaisia ilmastovaikutuksia. Rakentamisen ja rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan pienentää ja hiilikädenjälkeä kasvattaa parhaiten, kun ne otetaan suunnittelun lähtökohdiksi ja rakentamisen tavoitteiksi”, sanoo Mangroven toimitusjohtaja Antti Lundstedt.

Myös henkilökohtainen asukaskokemus on tärkeä. Asukkaiden kokemuksia mm. sisäilmasta ja äänieristyksestä selvitetään asukaskyselyillä.

Havainnekuva puubetonitalosta

Hanke yhteisellä arvopohjalla

Hankkeen taustalla ovat hallituksen pyrkimykset puurakentamisen edistämiseen. Ympäristöministeriön hallinnoima puurakentamisen ohjelma kannustaa puun käyttöön kaupunkirakentamisessa sekä monipuolistamaan sen käyttöä, tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilikädenjäljen kasvattaminen.

“TVT Asunnot on meille tähän rakennushankkeeseen juuri oikea kumppani, koska jaamme saman ekologisen arvomaailman ja pystymme yhdessä edistämään valtion ja Turun kaupungin ilmastotavoitteita”, iloitsee Lundstedt.

Kirsikka ja Kide -hanke on mukana Mangroven T&K-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ekologisen rakentamisen ja asumisen menetelmiä puu- ja betonikerrostaloissa sekä puurivitaloissa.

TVT Asunnot toteuttaa osana Turun kaupunkia asukkaidensa kanssa kaupungin ilmastotavoitteita konkreettisilla toimilla. Kirsikka ja Kide -hanke antaa tietoa ja suuntaa, miten TVT Asunnot voi edistää ilmastotavoitteita rakennushankkeissaan.

Aiheet: Hirvensalo, Arola