TVT Logo

Tarjolle lyhytaikaista asumista

Mäntymäen alueen uudistumisen ensimmäisessä vaiheessa tyhjentyvät talot osoitteissa Kunnallissairaalantie 38 ja 40 a. Vuokrasopimusten irtisanomisaikana taloista vapautuvia asuntoja voidaan vuokrata lyhytaikaiseen asumiseen.

Asukkaiden vuokrasopimukset on irtisanottu seitsemän kuukauden irtisanomisajalla päättymään 30.9.2020.

Etsimme irtisanotuille asukkaille uudet kodit irtisanomisajan kuluessa. Osalle uusi koti löytyy nopeasti, toisilla se kestää pidempään.

Jos uusi koti löytyy nopeasti, huoneisto voisi jäädä tyhjilleen jopa puoleksi vuodeksi. Koska ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja tarpeita, vuokraamme irtisanomisaikana vapautuvia huoneistoja määräaikaisilla sopimuksilla.

Väliaikaisiin asumisjärjestelyihin voi olla monia syitä. Väistöasuntoa voidaan tarvita muutamaksi kuukaudeksi esimerkiksi oman kotitalon linjasaneerauksen vuoksi. Muutokset perhe- tai työtilanteessa voivat myös vaatia asumisen lyhytaikaista järjestämistä.

Teemme vapautuneisiin huoneistoihin määräaikaisia vuokrasopimuksia elokuun 2020 loppuun asti.

Aiheet: Mäntymäki