TVT Logo

Asumistoivekysely: Kotitalon ulkonäöllä on merkitystä

Halusimme kyselyssä selvittää vastaajien näkemyksiä asunnon laatutekijöiden ja asuinrakennuksen ulkonäön merkityksestä.

Vastaukset asuinrakennuksen ulkonäköön liittyen olivat osittain ristiriitaisia. Kaksi kolmesta vastaajasta koki, että asuinrakennuksen ulkonäöllä on merkitystä itselleen. Kuitenkin vain yksi neljästä oli valmis maksamaan lisää asuinrakennuksen hienosta ulkonäöstä.

Kyselytuloksen tulkinta on hankalaa, koska jokainen vastaaja määrittelee itse, mitä pitää hienona ulkonäkönä. Lisäksi ympäristö, jossa rakennus sijaitsee, vaikuttaa tulkintaan rakennuksen ulkonäön hienoudesta. On myös muistettava, että ihanteet muuttuvat nopeammin kuin talojen ulkonäkö. Onko tänään hienona pidetty ulkonäkö yhtä arvostettu vielä 10, 20 tai 30 vuoden päästä?

Verkkolomakkeen kysymyksen muotoilusta huolimatta rakennuksen hieno ulkonäkö ei automaattisesti tarkoita, että julkisivu on kallis. Usein hienoon ulkonäköön yhdistetyt tekijät kuten tilavat parvekkeet ja suuret lasipinnat ovat kuitenkin kustannuksia korottavia tekijöitä.

Halukkuus maksaa lisää asumisen laatutekijöistä jakoi vastaajia. 48 prosenttia voisi maksaa lisää laadusta, 52 prosenttia ei. Vapaamuotoisissa kommenteissa toivottuja laatutekijöitä olivat muun muassa parvekelasitus, parketti- tai laminaattilattia, keraaminen liesi, astianpesukone sekä erillinen jääkaappi ja pakastin.

Toisaalta vapaamuotoisessa palautteessa toistui myös ajatus, että kotiin ei kaivata erityisiä laatutekijöitä vaan kodin toivotaan olevan siisti, ehjä ja helposti hoidettava. Useat vastaajat toivoivat tapetoitujen seinien sijasta maalattuja seiniä. Vastauksissa kiinnitettiin huomiota myös pintamateriaalien laatuun. Vapaamuotoisissa kommenteissa katsottiin esimerkiksi, että kulutusta kestävä hyvälaatuinen muovimatto on parempi lattiamateriaali kuin laminaatti.

Valtion tuella rakennettavissa asunnoissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hinta- ja laatuohjausta. Pyrimme huomioimaan myös kyselyssä esitetyt toiveet Mäntymäen alueen kotien suunnittelussa.

Saimme 184 vastausta asumistoiveita kartoittaneeseen kyselyyn. Kiitos kaikille vastaajille! Esittelemme kyselyn tuloksia aihealueittain.

Aiheet: Mäntymäki