TVT Logo

Asumistoivekysely: Paikkoja polkupyörille

Liikkumisen helppous vaikuttaa paljon arkipäivien sujuvuuteen, joten kysyimme asumistoivekyselyssä vastaajien suosimista kulkutavoista ja liikkumiseen liittyvistä toiveista. Saimme erityisen paljon polkupyöriin liittyviä ehdotuksia ja toiveita.

Pihan varusteisiin liittyvissä kommenteissa usea vastaaja esitti polkupyörien säilytystiloihin parannuksia. Kyselyssä toivottiin ulkotiloihin lukittuja säilytyskatoksia pyörille ja selkeyttä pyörien säilyttämiseen pihatelineissä. Polkupyörille ja muille urheiluvälineille toivottiin myös pesu- ja huoltopaikkoja.

Kyselyyn vastanneista autoilijoista puolet ilmoitti pysäköivänsä mieluiten autokatokseen. Yksi kolmesta piti edullisinta vaihtoehtoa, avopaikkaa pihalla, sopivana ratkaisuna. Vastauksissa toivottiin, että autopaikkoja toteutetaan riittävästi ja että niihin tehdään lämmityspistokkeet.

Monet kyselyyn vastanneet nostivat esiin toiveen pihan suojaisuudesta ja turvallisuudesta. Vastauksissa toivottiin pysäköinnin selkeää erottamista pihan oleskelualueista. Vastaajat ehdottivat pihoille myös aitoja ja esteitä, joilla voidaan estää pihan läpiajo ja jalankulku nurmialueiden poikki. Pihan kulkuväylien toivottiin olevan päällystettyjä ja hyvin valaistuja.

Kiitämme vastaajista runsaasta palautteesta ja pyrimme huomioimaan esitetyt ideat Mäntymäen alueen suunnittelussa.

Saimme 184 vastausta asumistoiveita kartoittaneeseen kyselyyn. Kiitos kaikille vastaajille! Esittelemme kyselyn tuloksia aihealueittain.

Aiheet: Mäntymäki