TVT Logo

Asumistoivekysely: Järkeviä neliöitä

Mediassa puhutaan usein pienten asuntojen suuresta tarpeesta. TVT Asuntojen asumistoivekysely ei täysin tue tätä käsitystä.

38 prosenttia kyselyyn vastanneista asui yksin, mutta vain 10 prosenttia kertoi, että asuisi mieluiten yksiössä. 41 prosentille vastaajista kaksio on mieluisin huoneistotyyppi.

Huoneistotyypin ja neliömäärän lisäksi myös tilaratkaisuilla on suuri merkitys asumiskokemukseen. Kyselyvastauksissa toistui toive järkevistä neliöistä. Moni kertoi arvostavansa myös riittävää säilytystilaa.

Saunan arvostus osoittautui kyselyssä jopa yllättävän suureksi. Oma huoneistosauna oli vastaajille mieluisampi kuin yhteiskäyttösauna. Kun vaihtoehdoiksi annettiin huoneistosauna ja vaatehuone, vaatehuone oli 56 prosentin kannatuksella vain niukasti suositumpi vaihtoehto.

Huoneiston suunnittelussa vaatehuone ja vaatekaapit eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, mutta kysyimme teiltä näiden vaihtoehtojen mieluisuutta. Ehkä vaatehuoneen monikäyttöisyyttä arvostetaan, sillä melkein kaksi vastaajaa kolmesta valitsisi ennemmin vaatehuoneen. Usea vastaaja korosti myös tilavan ja turvallisen huoneistovaraston tärkeyttä.

Saimme myös monia vinkkejä yksityiskohtien suunnitteluun. Erityisesti keittiön säilytysratkaisut kiinnostivat vastaajia. Vastauksissa toivottiin, että keittiökalusteiden laatikoissa olisi kiskot, joilla laatikot liikkuvat kevyesti. Allaskaapin toivottiin olevan riittävän suuri eri jätelajien keräysastioille. Kiintokalusteiden asetteluun toivottiin myös tarkkuutta, jotta niiden käyttäminen olisi helppoa eikä hukkatiloja syntyisi.

Kiitämme vastaajia runsaasta palautteesta. Pyrimme huomioimaan esitetyt ideat Mäntymäen alueen kotien suunnittelussa.

Saimme 184 vastausta asumistoiveita kartoittaneeseen kyselyyn. Kiitos kaikille vastaajille! Esittelemme kyselyn tuloksia aihealueittain.

Aiheet: Mäntymäki