TVT Logo

Asumistoivekysely: Parveketta arvostetaan

Kyselyn perusteella parveke on tärkeä osa kotia.

Yhdeksän vastaajaa kymmenestä toivoi, että omassa kodissa on parveke. Vain muutamat vastaajat arvioivat, että eivät tarvitse parveketta tai pitävät ranskalaista parveketta sopivimpana ratkaisuna.

Oman kotitalon ulkopihalla on merkitystä valtaosalle (84 %) vastaajista. Monet vastaajat kertoivat arvostavansa pihalla erityisesti vihreyttä. Myös pihan siisteys ja helppohoitoisuus mainittiin monessa vastauksessa.

Vastausten perusteella pihalla halutaan viettää aikaa. Monet vastaajat toivoivat pihakalusteita, oleskelukatoksia ja grillausmahdollisuutta. Lapsille toivottiin toiminnallisia leikkialueita. Asukkaiden yksityisyyden ja asuinrauhan huomioiminen oleskelu- ja leikkipaikkojen sijoittelussa nousi esiin monessa vastauksessa.

Moni vastaaja kiinnitti huomiota myös tupakointiin. Kyselyssä toivottiin savuttomia pihoja ja toisaalta selkeästi merkittyjä tupakointipaikkoja, jotka sijoitetaan riittävän etäälle asuinrakennuksista.

Vapaamuotoisen palautteen runsaus yllätti meidät iloisesti. Pyrimme huomioimaan esitetyt ideat Mäntymäen alueen pihojen suunnittelussa.

Saimme 184 vastausta asumistoiveita kartoittaneeseen kyselyyn. Kiitos kaikille vastaajille! Esittelemme kyselyn tuloksia aihealueittain.

Aiheet: Mäntymäki