TVT Logo

Suunnittelusta toteutukseen

Milloin ensimmäiset uudet kodit valmistuvat Mäntymäkeen, kiinnostaa sekä alueella asuvia että sinne muuttoa suunnittelevia. Alustavaa aikataulua esiteltiin asukastilaisuudessa, joka järjestettiin lokakuussa 2018.

Uusien kotien rakentamisen aikatauluun vaikuttaa moni seikka ja aikatauluun liittyy epävarmuuksia. Osaan aikataulukysymyksistä TVT Asunnot ei pysty edes vaikuttamaan. Kun aikataulusta on varmaa tietoa, siitä tiedotetaan asukkaita.

Taustatöistä valmiisiin koteihin kuluu parhaan arviomme mukaan noin 42 kuukautta eli 3,5 vuotta. Jos taustatöiden lasketaan alkaneen syksyllä 2018, ensimmäiset uudet kodit valmistuisivat alkuvuodesta 2022.

Purkuun ja rakentamiseen kuluu arviomme mukaan noin 16 kuukautta, mutta sitä ennen on ratkaistava monta asiaa. Osa asioista liittyy itse alueeseen, osa suoraan tuleviin rakennuksiin ja osa asumiseen alueella.

Suunnittelun jälkeen rakennushanke kilpailutetaan. Kun hankkeelle on saatu hinta, sille haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksyntä. Kilpailutukseen ja ARA-päätöksentekoon kuluu vähintään puoli vuotta. Tämän jälkeen hankkeelle voidaan hakea rakennuslupaa. Kun myös se on saatu, päätös hankkeen toteuttamisesta voidaan tehdä.

Rakennushanke alkaa vaikuttaa alueen asukkaiden arkeen vasta tässä vaiheessa. Kun hanke on päätetty toteuttaa, vuokrasopimukset irtisanotaan ja asukkaille aletaan etsiä uusia koteja. Irtisanomisajan kuluessa rakennushankkeen toteutus suunnitellaan ja valmistellaan hankkeelle valitun toteuttajan kanssa. Kun asukkaat ovat päässeet muuttamaan uusiin koteihinsa, purku ja rakentaminen voivat alkaa.

Aiheet: Mäntymäki