TVT Logo

Yksin, kaksin tai vaikka kolmin

Minkä kokoisia asuntoja Mäntymäkeen pitäisi rakentaa?

Julkisessa keskustelussa korostuu usein pienien asuntojen tarve. Voidaan kuitenkin kysyä, miten moni oikeasti haluaa asua pienessä asunnossa. Onko sittenkin enemmän kyse sijoittajien halusta maksimoida tuottonsa tai asukkaiden tarpeesta välttää liian korkeita asumiskustannuksia?

Asuntokuntien keskikoko on pienentynyt koko 2000-luvun. Tällä hetkellä Turussa yli puolet kaikista asuntokunnista on yhden hengen talouksia. Tämä näkyy myös TVT Asunnoilla. 2017 kaikista asuntohakemuksista yli 60 prosenttia oli yhden hengen talouden tekemiä. Lähes 80 prosenttia hakemuksista koski yksiötä tai kaksiota.

On selvää, että yksin asuva tarvitsee yleensä vähemmän tilaa kuin lapsiperhe. Toisaalta asunnon neliömäärä ei välttämättä kerro koko totuutta. Hyvin suunniteltu asunto voi tuntua neliöitään tilavammalta.

Kunnallissairaalantien asemakaavassa tavoitteena on luoda alueelle monipuolinen asukasrakenne. Vaikka yksin asuntoa hakevia on paljon, tasapainoisen asuinalueen syntyminen edellyttää monipuolista asuntotarjontaa. Tasapainoista ja viihtyisää asuinaluetta on hankala luoda rakentamalla pelkkiä yksiöitä.

Vaikka yksiöiden kysyntä on tällä hetkellä suurta, tulevaisuuden asumistoiveita emme tunne. Huoneistotyyppien jakaumaa ja huoneistokokoja suunniteltaessa pitää huomioida, että kiinteistöt tulevat TVT:lle pitkäaikaiseen vuokra-asuntokäyttöön. Huoneistojen pitää mahdollisimman hyvin vastata asunnonhakijoiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

TVT Asunnot on yleishyödyllinen toimija, jonka tehtävänä on tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista. Koska yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, kohtuullisen vuokratason saavuttaminen on myös huomioitava alueen ja asuntojen suunnittelussa.

Millaista huoneistojakaumaa toivoisit Mäntymäkeen? Millaisia tilaratkaisuja toivoisit eri huoneistotyyppeihin?

Aiheet: Mäntymäki