TVT Logo

Uusia koteja kohtuulliseen hintaan

Millainen on kohtuuhintainen vuokrataso?

Jokaisella on jonkinlainen näkemys siitä, millainen kohtuuhintainen vuokra on. Kun puhutaan uusista asunnoista, edes omakustannusperiaatteeseen perustuva vuokra ei silti välttämättä tunnu edulliselta.

Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että asunnoista peritään vuokraa enintään niin paljon kuin asuintalokohteiden rahoitusmenoihin ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin hoitomenoihin tarvitaan. Lisäksi vuokrissa saa varautua etukäteen perusparannuksiin ja ylläpito- ja hoitokustannuksiin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) valvoo vuokran määräytymistä.

Asuintalokohteen rakennuskustannukset ovat merkittävin yksittäinen tekijä vuokranmäärityksessä. Kunnallissairaalantiellä kohtuuhintainen asuntorakentamisen mahdollistaminen on huomioitu jo asemakaavan valmistelussa. TVT pyrkii myös rakennusten suunnittelussa kohtuuhintaisuutta tukeviin ratkaisuihin.

Ennen kuin uudisrakennushanke käynnistetään, ARA tarkistaa rakennussuunnitelmat ja hyväksyy hankkeen hinnan. Omakustannusvuokran laskennan lähtöperusteena on tämä ARAn hyväksymä hankinta-arvo.

TVT:n vastaanottamat asuntohakemukset kohdistuvat erityisesti edullisiin asuntoihin, joissa kuukausivuokra on alle 500 euroa. Lisäksi lähtökohtana on, että vuokrattavan asunnon vuokra voi olla enintään 40 prosenttia asuntokunnan nettotuloista tai enintään toimeentulotukeen hyväksyttävän asumismenon suuruinen.

TVT:n koko asuntokannan vuokrataso on tutkitusti noin 20 prosenttia alle Turun markkinahinnan. Uudiskohteissa vuokrataso on kuitenkin TVT:n keskivuokraa korkeampi. Tilanne on haastava, kun asuntotarjonnan tulisi vastata asunnonhakijoiden maksukykyä. Kun tarkoituksena on tehdä kestäviä, turvallisia ja viihtyisiä asuinympäristöjä, mahdollisuudet tinkiä uudiskohteiden laadusta hinnan alentamiseksi, ovat rajalliset.

Uuden Mäntymäen suunnittelu on vasta alkuvaiheessa eikä rakennettavien asuntojen vuokratasoa voi vielä arvioida. Alueen nykyinen vuokrataso on kuitenkin niin matala, että sen nouseminen jossain määrin on väistämätöntä. Kun kyse on ARA-asuntotuotannosta, asukkaat voivat kuitenkin luottaa siihen, että vuokrataso kehittyy maltillisesti.

Millaisia rakentamisen hintaa alentavia ratkaisuja voisit hyväksyä?

Aiheet: Mäntymäki